Khóa đào tạo CÁN BỘ ISO

Written by admin   // 01/06/2015   // 0 Comments

 

(Các Lãnh Đạo doanh nghiep &, Các đại diện Lãnh Đạo về chất lượng (QMR), thu ky / Điều phân phối các thành viên chất lượng theo tiêu chuẩn ISO)

MỤC TIÊU Khoa Học:

May hệ thống xử lý chất lượng (thu ky ISO) là một trong những công việc giao hàng sinh cùng với quá trình áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9000 tại Doanh Nghiệp. Chống trợ chức năng cho công việc nhận dạng Đại Lãnh Đạo cho Cha Lương. hoạt động trong những lý do Iso có ảnh hưởng đến cơ sở duy Trì và cải thiện HTQLCL trong mỗi Doanh Nghiệp. Để hỗ trợ tổ chức các Doanh Nghiệp phát triển và cải thiện tính năng lấy đăng ký Đội Ngũ thu ky ISO / Điều phân phối máy tính theo tiêu chuẩn ISO đảm bảo việc xây dựng, tổ chức thực thi, duy Trì và cải thiện chất lượng quản lý hệ thống một cách hiệu quả, Topman Trần Trọng Giới thiệu Khóa Đào tạo: nâng cao hoạt động hiệu quả của hệ thống cân bằng trắng xử lý chất lượng

Giảng Viên : Ninh Văn Hiệu – Chuyên gia cao cấp tu van, Giám Đốc Công ty Cổ Phần Topman

NỘI DUNG:

Ngày thứ nhất:

Tính quan về chất lượng và quản lý chất lượng:

Chất lượng của hệ thống QLCL,

Chân parse một can bo quan ly hiệu quả HTCL,

Thạch biểu thức 1: Thực hiện và duy Trì thực sự cam của các Lãnh Đạo Cao Nhất,

Thạch biểu thức 2: Đô Lương là quá trình và quản lý chất lượng tiêu chuẩn,

Ngày Thu 2:

Thạch biểu thức 3: Duy Trì và hệ thống cập nhật tài liệu,

Thạch biểu thức 4: Duy Trì và kết thúc đầy nhận biểu thức,

Thạch biểu thức 5: cải thiện liên tục và công cụ cải tiến,

Ngàythứ 3:

Thạch biểu thức 6: Tăng giá trị của các hoạt động đánh dấu giá nội bộ,

Thạch biểu thức 7: nâng cao hiệu quả hoạt động xem XET của Lãnh Đạo,

Thạch biểu thức 8: Quản lý hệ thống quan với giấy chứng nhận tổ chức,

Tổ chức công việc của một người có thể bo QUẢN LÝ HTCL,

Tóm tắt

thư ký iso Khóa đào tạo CÁN BỘ ISO

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAM Du:

 logotopman1 Khóa đào tạo CÁN BỘ ISO CÔNG TY CỔ PHẦN TOPMAN

Đ/C: Phòng 2307B, Tòa Nhà Riverside, 79 Phố Thanh Đàm,

P.Thanh Trì, Q.Hoàng Mai,TP Hà Nội

Tel: 0422 310 689; 0962 588 402, 0962 253 402

Email:TopManjsc@gmail.com/

Web: www.TopManjsc.comwww.TopMan.edu.vn

   Cho successfully does


Tags:

hệ thống quản lý chất lượng

ISO 9000

quản lý chất lượng

thư ký iso


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan