e-marketing

Bài 1- [Bài giảng về Internet marketing]

11/12/2012   // 1 Comment

Bài 1 trong bộ 8 bài giảng chi tiết về Internet Marketing Emarketing là gì? -         Là cách thức sử dụng các công cụ, phương tiện, phương thức thông qua viễn thông và Internet để quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, tổ chức tới khách hàng và xã hội. Có thế sử dụng Email marketing để phục vụ cho việc bán hàng online, trên facebook, trên internet hoặc dùng nó để kiếm tiề...

internet marketing, Topman, Email, Facebook, bán hàng online, bán hàng facebook, kiếm tiền online, bán hang internet

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan