Chuong trinh 5S la gi, loi ich cho DN

Chương trình 5S: bản chất, lợi ích và các bước triển khai cho doanh nghiệp

16/08/2015   // 1 Comment

Để giúp bạn đọc hiểu về 5S và biết cách triển khai áp dụng 5S vào thực tế công việc, bài viết này nói về 5 nội dung sau: -          Giới thiệu chung về 5S, -          Đối tượng áp dụng 5S, -          Lợi ích áp dụng 5S, -          Các bước triển khai 5S, -          Chứng nhận thực hành tốt 5S. I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ 5S Ngày nay, 5S được biết đến là một công cụ cải tiến năn...

Continue reading

Latest news 

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan