Thực phẩm Mekeni là công ty chế biến thịt đầu tiên ở châu Á được chứng nhận ISO 22000

16/04/2013   // 1 Comment

Năm 2006, Công ty Thực phẩm Mekeni - MFC được ghi nhận là một trong những công ty chế biến thịt đầu tiên ở châu Á áp dụng và được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm. Công ty cũng nhận được chứng chỉ HACCP - Phân tích mối nguy & điểm kiểm soát tới hạn do Cơ quan kiểm soát thực phẩm quốc gia thuộc Cục ...

Continue reading

 chợ phùng khoang

Design by TopMan