slide

Bài giảng slide 5S & KaiZen

31/01/2013   // 0 Comments

                                                                                          5S & KAIZEN Rất nhiều khi “chân lý” nằm ở chỗ hết sức đơn giản, 5S bao gồm: Sàng lọc, Sắp sếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng – nghĩa của phương pháp 5S Nhật Bản đơn giản với đúng bản chất tên gọi của chúng (Sàng lọc: loại ra những vật dụng không cần thiết, Sắp sếp: mọi vật đều được để ở một chỗ nhất định,...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan