iso 14001

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 tại Việt Nam

10/06/2017   // 0 Comments

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 hiện tại đang rất cần được triển khai rộng rãi cho các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam. Nhất là trong tình hình hiện tại tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải doanh nghiệp diễn ra ngày càng nhiều và nghiêm trọng. Nội dung chính của hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 là gì? Nội dung chính của hệ thống quản lý môi...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan