Hướng dẫn áp dụng Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001

Written by Hien Nguyen   // 06/01/2017   // 0 Comments

environment1

 

Khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 14001 bạn cần phải thực hiện theo 6 bước sau đây.

Bước 1: Chuẩn bị và lập kế hoạch

Trước khi thực hiện bất cứ một dự án nào hay bất cứ một công việc gì thì việc chuẩn bị và lập kế hoạch cần phải thực hiện hết sức cẩn thận và chỉnh chu nhất để việc thực hiện kế hoạch được tốt và hoàn hảo nhất.

Khi xây dựng kế hoạch thì cần phải bầu ra ban chỉ đạo dự án để chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề liên quan đến dự án, giám sát quá trình thực hiện theo đúng kế hoạch và định hướng theo iso 14001.  Điều kiện tiên quyết là các cán bộ trong đội ngũ phải nắm được các nội dung cũng như các kiến thức về môi trường, về ISO 14001. Chính vì vậy, bạn cần phải có một chuyên gia tư vấn iso chuyên nghiệp để tư vấn.

Và khi đã có một kế hoạch cụ thể thì cần phải có sự cam kết thực hiện của đội ngũ lãnh đạo cũng như cần phổ biến và nhận được sự ủng hộ của toàn bộ nhân viên của công ty.

6 Hướng dẫn áp dụng Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001

Bước 2: Xây dựng và lập văn bản hệ thống quản lý môi trường

Lập kế hoạch cụ thể và phân công cán bộ chuyên trách từng phần công việc cụ thể cho việc xây dựng hệ thống. Thêm vào đó nữa là cần xây dựng sổ tay quản lý môi trường một cách chuyên nghiệp để có thể theo dõi một cách định kỳ và đầy đủ.

Bước 3: Thực hiện và theo dõi hệ thống quản lý môi trường

Khi thực hiện và trải khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 14001 thì bạn cần đảm bảo được sự thực hoạt động theo đúng kế hoạch đã đề ra, đồng thời giữ được liên lạc thông tin giữa mọi thành viên trong tổ chức để thực hiện hệ thống quản lý môi trường hiệu quả.

Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện hệ thống quản lý môi trường, thực hiện các hành động cần thiết nhằm đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, các chương trình về môi trường, các quy trình và Sổ tay quản lý môi trường

Bước 4: Đánh giá và xem xét

Với sự huấn luyện và tư vấn của chuyên gia ISO thì các cán bộ trong ban giám sát thì bạn có thể hoàn toàn đánh giá các tiêu chuẩn ISO. Ban ISO cần phải đánh giá thường xuyên để đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ của tiêu chuẩn ISO 14001.

Báo cáo kết quả của đợt đánh giá trên lên lãnh đạo để xem xét, thực hiện các hành động khắc phục.

Bước 5: Đánh giá, xem xét và chứng nhận hệ thống

Trước khi thực hiện công tác yêu cầu cấp giấy chứng nhận thì doanh nghiệp cần nghiêm túc đánh giá một lần nữa để đảm bảo việc hệ thống quản lý chất lượng iso 14001 hoạt động tốt và ổn định nhất.

Sau đó, đơn vị cần lựa chọn một đơn vị chứng nhận ISO uy tín và đăng kí nhận chứng nhận. Nếu như doanh nghiệp vẫn chưa đạt đủ tiêu chuẩn thì bạn ISO cần nghiêm túc đánh giá kết quả ban đầu của cơ quan chứng nhận, đưa ra những điểm còn chưa phù hợp và có biện pháp khắc phục.

Bước 6: Duy trì chứng chỉ

Nếu như đơn vị đáp ứng đủ điều kiện và đã được cấp chứng chỉ thì doanh nghiệp cần duy trì những hoạt động đó để duy trì chứng chỉ trong thời gian dài và đem lại hiệu quả cao hơn nữa trong hoạt động của doanh nghiệp.

 


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan