3 OHSAS 18001 and ISO 45001

ISO 45001:2018 mới được ban hành và hành động của doanh nghiệp

04/06/2018   // 0 Comments

Hàng năm, toàn cầu có hàng triệu người lao động bị thương hoặc thiệt mạng do tai nạn và bệnh tật liên quan đến công việc. Các tổ chức trên thế giới nhận thức được nhu cầu phải cung cấp môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, giảm khả năng xảy ra tai nạn đồng thời thể hiện rằng họ đang quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001 về Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp cung cấp mô hì...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan