Điểm khác biệt giữa chứng nhận ISO 9001 cho cá nhân và chứng nhận ISO 9001 cho Tổ chức

Written by Hien Nguyen   // 12/12/2018   // Comments Off

Chứng chỉ ISO 9001 dành cho cá nhân:

là chứng chỉ đào tạo cung cấp các thông tin, kỹ năng và kiến thức cần thiết để xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống Quản lý chất lượng (HTQLCL) cho một công ty, tổ chức. Chứng chỉ ISO 9001 cho các cá nhân sẽ là tiền đề giúp những người liên quan hiểu, phát triển, thăng tiến trong nghề nghiệp. Bằng cách chứng minh kỹ năng quản lý chất lượng, kỹ năng xây dựng quy trình làm việc, vận hành, kỹ năng đánh giá HTQLCL của họ cho các nhà tuyển dụng tiềm năng.

Hiện nay có rất nhiều khóa đào tạo ngắn ngày (từ 2-3 ngày) giúp họ biết cách triển khai đánh giá nội bộ ISO 9001. Và thậm chí có cả các khóa đào tạo đánh giá viên trưởng ISO 9001 diễn ra trong vòng 5 ngày và bao gồm 1 ngày kiểm tra. Các khóa học này sẽ được cung cấp bởi các công ty đã được cấp chứng nhận có thể đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001. Người tham gia các khóa học này chỉ được cấp chứng nhận là chuyên gia đánh giá ISO 9001.

1638554569 w500 3591 1542251379 Điểm khác biệt giữa chứng nhận ISO 9001 cho cá nhân và chứng nhận ISO 9001 cho Tổ chức

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho doanh nghiệp, tổ chức:

Các quá trình chứng nhận ISO 9001 cho các công ty sẽ dựa trên quyết định sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001 làm cơ sở cho việc tạo và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Sau đó, các công ty sẽ sử dụng các yêu cầu ISO 9001 làm tiêu chuẩn hướng dẫn. Để thực hiện các hành động cần thiết  tạo và ghi lại trong hệ thống của họ. Việc thực hiện sẽ hoàn tất sau khi công ty duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong một khoảng thời gian, sau đó đánh giá nội bộ và ít nhất phải có một đánh giá viên quản lý hệ thống quản lý.

Sau đó, Hệ thống quản lý chất lượng sẽ được một tổ chức chứng nhận đánh giá hệ thống theo các yêu cầu của ISO 9001. Nếu hệ thống đó đáp ứng được các tiêu chuẩn đề ra, thì tổ chức đó sẽ được cấp chứng chỉ ISO 9001:2015. Điều này, cho thấy QMS của tổ chức này được chấp nhận là đáp ứng được tiêu chuẩn.

Chu trình duy trì chứng nhận ISO 9001 cho một công ty

Chứng chỉ ISO 9001 yêu cầu QMS cần phải được duy trì và cải thiện. Do vậy, chứng nhận ISO 9001:2015 không chỉ áp dụng một lần mà nó cần phải được tổ chức giám sát, đánh giá thường xuyên. Điều này, được thực hiện theo chu kỳ 3 năm. Trong đó, đánh giá chứng nhận ban đầu sẽ xem xét toàn bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của Công ty và đánh giá giám sát duy trì cho 2 năm tiếp theo chỉ xem xét một phần của hệ thống.

Việc đánh giá, giám sát có thể được thực hiện một, hai lần hoặc nhiều hơn mỗi năm tùy theo thỏa thuận giữa công ty và các tổ chức chứng nhận. Tuy nhiên, mức tối thiểu là một lần trong năm trong khoảng thời gian chứng chỉ hợp lệ (3 năm). Vào cuối 3 năm, chu kỳ sẽ bắt đầu lại nếu công ty chọn duy trì chứng nhận ISO 9001 và những lợi ích mà nó cung cấp. Sau đó, một cuộc đánh giá chứng nhận lại đánh giá toàn bộ hệ thống sẽ được thực hiện.


Tags:

chứng chỉ đào tạo ISO

chứng nhận ISO 9001:2015

kỹ năng quản lý chất lượng

quản lý chất lượng


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan