7 Loai lang phi [TopManJsc.com]

7 loại lãng phí là gì? Cách nhận diện và loại bỏ lãng phí

24/07/2015   // 0 Comments

Bài viết này chia sẻ về bản chất của 7 loại lãng phí thông dụng trong sản xuất kinh doanh, lợi ích của việc phát hiện lãng phí và cách phát hiện loại bỏ lãng phí. I. 7 loại lãng phí là gì? (7 Wastes) “7 lãng phí” là phương pháp tập trung vào những hoạt động phát sinh các lãng phí về nguồn lực trong tổ chức, bao gồm: 1. Lãng phí do sản xuất lỗi (Defects): Sản phẩm lỗi không chỉ dẫn đến ...

Continue reading

Latest news 

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan