Tư vấn tích hợp hệ thống

Written by admin   // 21/03/2013   // 0 Comments

Lý do cần có hệ thống quản lý tích hợp

– Mỗi một hệ thống riêng lẻ chỉ là một phần trong hệ thống quản lý của doanh nghiệp: về chất lượng ISO 9001, về môi trường ISO 14001, về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp OHSAS 18001, về trách nhiệm xã hội SA 8000, về quản lý rủi ro ISO 31000, quản lý tài chính, quản lý marketing… việc xây dựng hệ thống tích hợp sẽ đáp ứng được đầy đủ yêu cầu hoạt động của doanh nghiệp

– Việc xây dựng hệ thống tích hợp tránh được sự cồng kềnh về hệ thống tài liệu

– Việc xây dựng hệ tống tích hợp giúp rút ngắn được thời gian từ 20 -30% so với áp dụng hệ thống riêng lẻ

– Chi phí trả cho tư vấn và chứng nhận sẽ giảm từ 20 – 30% so với áp dụng riêng lẻ

– Hiểu các tiêu chuẩn khác được dễ dàng hơn trên nền tảng ISO 9001

Cơ sở để tích hợp

– Các tiêu chuẩn đều xây dựng trên nền tảng nguyên lý Deming P.D.C.A

– Trên 80% tiêu chuẩn doanh nghiệp áp dụng đều được tiêu chuẩn hoá quốc tế từ tổ chức ISO nên có cấu trúc tương đồng

– Các tiêu chuẩn đều có điểm chung về những quy trình quản lý chung : kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ, đánh giá nội bộ, quy trình kiểm soát sự không phù hợp, quy trình kiểm soát hành động khắc phục, phòng ngừa, quy trình xem xét của lãnh đạo, việc xây dựng chính sách, mục tiêu, trách nhiệm quyền hạn….

– Mỗi tiêu chuẩn đều có bảng tương quan với tiêu chuẩn khác và thông thường sử dụng ISO 9001 làm tương quan.

– Doanh nghiệp muốn hệ thống được gọn nhẹ, dễ áp dụng, vận hành, duy trì. Rất nhiều doanh nghiệp đã áp dụng thành công hệ thống tích hợp: TNT áp dụng tích hợp ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, OHSAS 18001; DHL áp dụng tích hợp ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001; Petrolimex áp dụng tích hợp ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,ISO 17025, 5S; PINACO áp dụng tích hợp ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, ISO/IEC 17025, 5S và rất nhiều doanh nghiệp tịch hợp hệ thống ISO 9001 và ISO 14001 như Loteco, Asuzac, Oken Senko…

tu van tich hop efc1 400x400 Tư vấn tích hợp hệ thống

Tư vấn hệ thống tích hợp

– Căn cứ vào thực trạng ban đầu, nếu doanh nghiệp thực hiện tích hợp từ ban đầu TopMan sẽ hoạch định ngay hệ thống tích hợp.

– Trường hợp đã xây dựng một hệ thống , TopMan sẽ điều chỉnh hệ thống cũ để tích hợp với một hệ thống mới.


Tags:

iso 14001

iso 31000

iso 9001

ISO IEC 17025

OHSAS 18001

tư vấn tích hợp hệ thống


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan