Nhãn tiết kiệm năng lượng là gì

15/06/2013   // 0 Comments

Nhãn Ngôi sao Năng lượng Việt là gì? Nhãn ngôi sao Năng lượng Việt là nhãn Tiết kiệm Năng lượng do Bộ Công Thương cấp chứng chỉ cho các sản phẩm, phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng đạt tiêu chuẩn lưu thông trên thị trường Việt Nam. Nhãn So sánh Năng lượng  là gì? Nhãn So sánh là nhãn cung cấp thông tin về mức tiêu thụ năng lượng, loại năng lượng sử dụng, hiệu suất năng lượng và cá...

Continue reading

Latest news 

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan