Chu trình PDCA trong ISO 9001:2015

24/10/2018   // 0 Comments

Chu trình PDCA là viết tắt của 4 chữ: Plan/Lập kế hoạch – Do/ Thực hiện – Check/ Kiểm tra – Act/ Điều chỉnh. PDCA là chu trình cải tiến chất lượng được áp dụng cho tất cả các hệ thống quản lý, do tiến sĩ  Deming giới thiệu cho người Nhật trong những năm 1950. Với hệ thống chu trình này sẽ giúp cho doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng cho các tổ chức và doanh nghiệp. Chu trình PDCA trong ...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan