Công ch?c BPMC S? Tài chính gi?i quy?t TTHC cho doanh nghi?p

Xây dựng hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015 áp dụng vào giải quyết TTHC tại sở Tài Chính Hà Nội

06/08/2018   // 0 Comments

Trong năm vừa qua, sở Tài chính Hà Nội đã có bước tiến nổi bật so với khối sở, ngành về chỉ số hành chính. Đây là một kết quả rất xứng đáng để ghi nhận sự nỗ lực không ngừng của đơn vị để hoàn thiện hệ thống hành chính và ứng dụng CNTT vào công việc, tăng mức độ hài lòng của nhân dân. Hiện nay, các thủ tục hành chính 100% dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 công khai trên cổng thông tin điện tử và ...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan