hoc vien

Tập huấn triển khai hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2015 tại tỉnh Đắc Lắc

18/04/2018   // 0 Comments

Sáng ngày 17/4 vừa qua, sử khoa học và công nghệ tỉnh đã phối hợp với trung tâm đào tạo – tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức khóa tập huẩn quản lý theo chất lượng TCVN 9001:2015. Buổi tập huấn này diễn ra chủ yếu tập trung cho các đối tượng là quản lý các bộ phận phụ trách tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trước đây đến từ các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp trong tỉnh. Nội dung chủ yếu ...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan