danh-gia-noi-bo-theo-tieu-chuan-iso-9001

Một số “mẹo” cho đánh giá chất lượng nội bộ theo ISO 9001:2015

14/11/2017   // 0 Comments

Đánh giá nội bộ là một trong những công cụ quan trọng nằm trong hệ thống quản lý chất lượng. Khi hoạt động đánh giá nội bộ được thực hiện một cách hiệu quả sẽ phát hiện những yếu tố chưa được hoàn thiện trong hoạt động của tổ chức để từ đó cải tiến sao cho hoạt động hiệu quả hơn. Ý nghĩa của công việc đánh giá nội bộ Đánh giá nội bộ là một hoạt động vô cùng có ý nghĩa đối với một tổ chức. Đây l...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan