thong diep ngay tieu chuan the gioi

Thông điệp ngày tiêu chuẩn thế giới 14/10/2017: tiêu chuẩn giúp thành phố thông minh hơn

26/09/2017   // 0 Comments

Để kỷ niệm ngày tiêu chuẩn thế giới 14/10/2017 3 tổ chức quốc tế là: IEC, ISO, ITU đã phát hành thông điệp về tiêu chuẩn giúp thành phố thông minh hơn. Việc xây dựng một thành phố thông minh là không hề đơn giản. Đối với mỗi thành phố, một quốc gia lại cần phải đối mặt với những thách thức riêng và đòi hỏi với việc phải kết hợp nhiều giải pháp để phù hợp với từng trường hợp. Tuy nhiên, trước...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan