Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/TS 16949:2009

12/11/2013   // 0 Comments

I. ISO/TS 16949:2009 LÀ GÌ? ISO/TS 16949 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong các cơ sở sản xuất ô tô và cung ứng dịch vụ liên quan. ISO/TS 16949 kết hợp các yêu cầu của các tiêu chuẩn ISO 9001 và các tiêu chuẩn quản lý chất lượng ngành ô tô của các quốc gia, hiệp hội: AVSQ (Ý), EAQF (Pháp), VDA6 (Đức) và QS-9000 (Mỹ) ...

Continue reading

Latest news 

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan