bốn yếu tố cấu thành nên tiêu chuẩn iso 22000 2005

Bốn yếu tố chuẩn trong iso 22000:2005

13/02/2017   // 0 Comments

Khi thực hiện tiêu chuẩn ISO 22000 nói chung và ISO 22000:2005 nói riêng– hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thì bạn cần phải hết sức quan tâm đến bốn yêu tố trong tiêu chuẩn sau. Các tiêu chuẩn này đảm bảo an toàn đáp ứng được tất cả các yêu cầu về an toàn thực phẩm trong suốt quá trình cung cấp chuỗi cung ứng thực phẩm từ khâu đầu tiên đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Bốn yếu tố chính trong tiêu chu...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan