Những mối nguy an toàn thực phẩm & cách xác định điểm kiểm soát CCP

Written by admin   // 29/01/2013   // 0 Comments

An toàn thực phẩm, iso 22000, HACCP

Các tác nhân sinh , hoá học hay vật lý trong thực phẩm, hay các điều kiện của thực phẩm cùng với các nguyên nhân bất lợi tiềm ẩn ảnh hưởng đến sức khoẻ

– Thuật ngữ “mối nguy” không lẫn lộn với thuật ngữ “rũi ro” trong ngữ cảnh của an toàn thực phẩm , nó có nghĩa rộng hơn có thể tác động bất lợi đến sức khoẻ con người ( ví dụ làm nhiễm bệnh ) và tính gay go của tác động ( chết chóc, nằm viện không có mặt ở nơi làm việc…..) khi mà mối nguy quy định được vạch trần, rủi ro được định nghĩa trong ISO/IEC hướng dẫn như sự có khả năng phối hợp sự cố, bất lợi và tồn tại của sự tổn hại gây nên

– Các mối nguy an toàn thực phẩm bao gồm các chất gây dị ứng

– Trong tình huống của thức ăn, các thành phần thức ăn, liên quan đến các mối nguy an toàn thực phẩm mà ở đó có thể trong hiện tại và/hoặc trong thức ăn và các thành phần trong thức ăn và có thể xảy ra sau khi được chuyển đến để thực phẩm thông qua tiêu thụ động vật của thức ăn và có thể do đó có sự tiềm tàng của nguyên nhân  bất lợi tiềm ẩn ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Trong tình huống của các hoạt động khác hơn là những di chuyển trực tiếp thức ăn và thực phẩm ( ví dụ các nhà sản xuất các vật liệu đóng gói, các đại lý làm sạch….) liên quan đến các mối nguy an toàn thực phẩm la những mối nguy mà có thể được chuyển trực tiếp hay gián tiếp tới thực phẩm vì nhằm mục đích sử dụng của các sản phẩm và các dịch vụ được cung cấp và do đó có thể có những nguyên nhân bất lợi tiềm tàng ảnh hưởng đến sức khỏa con người.

CCP là gì ?

Bước kiểm soát việc sử dụng và cần thiết để ngăn ngừa hay xác định các mối nguy an toàn thực phẩm hoặc giảm mối nguy trong mức độ chấp nhận. Để xác định các CCP được tiến hành phân tích trên quá trình lưu trữ, chế biến – sản xuất thực phẩm và dựa vào.

Sơ đồ quyết định CCP

cay quy dinh ccp Những mối nguy an toàn thực phẩm & cách xác định điểm kiểm soát CCP


Tags:

đào tạo iso

FSC 22000

HACCP

iso 22000

tư vấn iso

tư vấn quản lý


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan