tư vấn iso, iso 22000, HACCP, FSC 22000, chương trình tiên quyết prp

Chương trình tiên quyết PRP

29/01/2013   // 0 Comments

Các hoạt động các điều kiện cơ bản mà cần thiết đến duy trì một môi trường hợp vệ sinh trong suốt chuỗi thực phẩm thích hợp cho việc sản xuất, việc vận chuyển và cung cấp các thành phẩm an toàn cho người sử dụng Sự cần thiết của PRP là phụ thuộc vào việc phân đoạn của chuỗi thực phẩm trong tất cả các hoạt động của tổ chức. Các thuật ngữ tương đương : thực hành nông nghiệp tốt ( GAP ) , thực hàn...

Continue reading

Latest news 

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan