Các bước triển khai ISO-ONLINE

11/09/2013   // 0 Comments

Các bước triển khai ISO online cho đơn vị được chúng tôi tiến hành nhanh chóng, do phần mềm này được thiết kế phù hợp cho mọi loại quy trình, quy định, hướng dẫn và mọi loại biểu mẫu. Hơn nữa việc đăng ký sử dụng, cài đặt, cấu hình, cung cấp license, hướng dẫn sử dụng, chuyển hệ thống văn bản ISO của đơn vị vào phần mềm, sửa lỗi hoàn toàn được thực hiện qua mạng internet. Vì vậy tiết kiệm chi phí ...

Continue reading

Latest news 

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan