Đặc điểm và chức năng của ISO-ONLINE

Written by admin   // 10/09/2013   // 0 Comments

I. Vị trí của phần mềm ISO online trong doanh nghiệp:

Phần mềm ISO online là xương sống trao đổi tất cả hệ thống văn bản ISO trong đơn vị giữa các phòng ban,bộ phận khác nhau theo quy trình ISO đơn vị quy định.

iso va cac bo phan Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE

II.Các đặc điểm và chức năng của phần mềm ISO online: 

 

Đặc tính

Mô tả

ISO online express

( sử dụng nhanh)

ISO online Enterprise

( cho  doanh nghiệp)

Tổ chức và truy cập dữ liệu theo hình cây Dữ liệu của bạn được tổ chức theo kiểu thư mục giống hệ điều hành Windows.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Đưa cấu trúc của dự án vào thư mục dữ liệu Dữ liệu của bạn được tổ chức theo các cấp: Năm Loại dự án Dự án Phần việc Công việc Quy trình Văn bản.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Tạo và sửa quy trình mẫu theo các    bước hướng dẫn Quy trình mẫu có thể được tạo theo các bước hướng dẫn một cách rất đơn giản  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Tạo và sửa văn bản mẫu theo các bước hướng dẫn Văn bản mẫu có thể được tạo theo các bước hướng dẫn một cách rất đơn giản.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Thư mục dữ liệu cá nhân Thư mục dữ liệu dành riêng cho bạn, người khác không thể truy cập vào nếu không được sự cho phép của bạn.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Chữ ký điện tử Bạn cần thiết lập khóa riêng để mã hóa và giải mã cho văn bản của bạn. ISO online sẽ mã hóa văn bản của bạn bằng khóa của bạn trước khi gửi đi và giải mã nó khi nhận về, vì thế văn bản của bạn không để bị người khác đọc được nếu bạn không cho phép.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Bảo mật mật khẩu Mật khẩu được mã hóa trên máy chủ vì thế nếu có ai đó lấy được mật khẩu bị mã hóa đó cũng không thể truy cập ISO online bằng tài khoản của bạn được.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Thùng rác Thùng rác chứa dữ liệu bị xóa tạm thời, nếu cần thiết có thể khôi phục lại dữ liệu đó.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Tạo hoặc sửa công việc trong dự án Dự án có thể chứa nhiều công việc.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Tạo hoặc sửa công việc trong thư mục dữ liệu cá nhân  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Tạo hoặc xóa quy trình trong công việc Một công việc có thể gồm nhiều quy trình bên trong.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Tạo hoặc xóa văn bản trong công việc Trong thư mục dữ liệu cá nhân, công việc có thể chứa nhiều văn bản bên trong nó.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Hỗ trợ proxy Trong nhiều Công ty thiết lập máy chủ Proxy, ISO online cho phép hoạt động mà không bị chặn.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Upload files vào trong công việc Nhiều file có thể được upload vào trong một công việc.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Quản lý tình trạng kết thúc / hay chưa kết thúc của công việc/ quy trình/ văn bản Cho phép cán bộ quản lý lọc các văn bản đã kết thúc, văn bản chưa kết thúc trong toàn bộ hồ sơ dự án (văn bản kết thúc là văn bản mà tất cả người tham gia phê duyệt đã thực hiện ký).  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Tạo văn bản từ văn bản mẫu Giảm thời gian cho việc tạo biểu mẫu.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Gửi thư điện tử có chứa nội dung biểu mẫu Gửi thư điện tử dễ dàng mà không cần sử dụng phần mềm gửi thư điện tử khác, bạn có thể chèn nội dung văn bản vào nội dung thư điện tử (có hoặc không có chữ ký) mà không cần sao chép/ dán.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Phê duyệt / Hủy văn bản Phê duyệt / Hủy văn bản trong nội bộ Công ty hoặc với đối tác bên ngoài Công ty trực tiếp trên hệ thống này.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Tạo/ Sửa thông báo biểu mẫu Thông báo biểu mẫu dùng để thông báo nội dung biểu mẫu đến một hoặc nhiều người liên quan.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Tạo/ Sửa ý kiến biểu mẫu Trong quá trình phê duyệt văn bản, để các cấp phê duyệt đi đến thống nhất nội dung văn bản trước khi đồng ý phê duyệt có thể tạo ý kiến trao đổi với nhau.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Tạo ý kiến trực tiếp trên nội dung văn bản Bạn có thể có ý kiến yêu cầu sửa đổi văn bản trực tiếp trên nội dung văn bản gửi đến người lập.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Chọn người phê duyệt văn bản Sau khi chọn người phê duyệt văn bản, văn bản sẽ tự động được gửi đến người ký tiếp theo nếu những người cấp dưới đã ký xong.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Tạo tài liệu tham khảo cho văn bản Trong khi thực hiện phê duyệt văn bản, có thể cần xem các tài liệu tham khảo để đi đến quyết định phê duyệt hay không  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Tạo liên kết giữa các văn bản Liên kết giữa các văn bản liên quan như hình mạng lưới cho phép bạn dễ dàng di chuyển qua các văn bản liên quan nhờ các liên kết này.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Sao lưu/ Cắt/ Dán công việc Sao lưu/ di chuyển / Dán công việc từ thư mục này đến thư mục khác.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Sao lưu/ Cắt/ Dán văn bản Sao lưu/ di chuyển / Dán văn bản từ công việc này đến công việc khác.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Sao lưu/ Cắt/ Dán tham chiếu file upload Sao lưu/ di chuyển / Dán tham chiếu file upload từ công việc này đến công việc khác.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Thư viện hình ảnh Tạo thư viện hình ảnh để chèn hình ảnh vào nội dung văn bản như logo, bản vẽ,…  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Tạo/ Xem thông báo trong quy trình Nội dung quy trình có thể được thông báo đến người liên quan để thực hiện các bước công việc trong quy trình đó.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Tạo bước công việc, lưu đồ trong quy trình mẫu Quy trình mẫu có thể gồm nhiều bước công việc, nó có thể được hiển thị dưới dạng lưu đồ.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Quản lý danh mục đối tác Cho phép tạo đối tác trong nhóm, trợ giúp việc trao đổi thông tin với đối tác bên ngoài Công ty.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Tìm kiếm công việc Cơ chế tìm kiếm như Google, dùng một vài từ nhớ được trong văn bản để tìm ra văn bản đó.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Tích hợp WebService Cho phép kết nối đến máy chủ thông qua mạng LAN hoặc internet.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Lấy các văn bản mẫu từ nhà cung cấp Một bộ sưu tập các văn bản mẫu luôn được nhà cung cấp cập nhật cho phép bạn có thể lấy về để làm văn bản của bạn.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Chia sẻ/ Lấy chia sẻ các văn bản mẫu Bạn có thể chia sẻ (hoặc lấy chia sẻ) văn bản từ đồng nghiệp hoặc từ đối tác.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Hỗ trợ bảng biểu, hình ảnh trong nội dung văn bản Hỗ trợ đẩy đủ các chức năng trong bộ soạn thảo, nó cho phép bạn tạo bất kỳ văn bản nào.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Quản lý phiên bản quy trình mẫu Nếu trong tài liệu ISO, nội dung quy trình mẫu có thay đổi về các bước thực hiện, bạn có thể cập nhật bằng cách khai báo phiên bản mới cho quy trình mẫu.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Quản lý phiên bản văn bản mẫu Nếu văn bản mẫu có sự thay đổi, bạn có thể cập nhật bằng cách tạo phiên bản mới của văn bản.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Tự động cập nhật phiên bản mới của chương trình qua mạng internet ISO online có thể được cập nhật tự động các chức năng thông qua internet.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Phân quyền cho từng người sử dụng Đảm bảo tính an toàn dữ liệu, mỗi người chỉ được thực hiện các thao tác mà quản trị hệ thống phân quyền cho họ.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Văn bản đang soạn thảo không bị mất dữ liệu ngay cả khi mất kết nối mạng Nội dung văn bản của bạn vẫn được lưu trên máy tính cá nhân trong khi mất kết nối mạng, khi kết nối mạng được thiết lập trở lại bạn có thể ghi nó lên máy chủ.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE
 Hỗ trợ modul thông báo tự động Modul này chạy thường trú trên máy tính của bạn, nó có nhiệm vụ thông báo các công việc cần sự tham gia của bạn như danh sách các biểu mẫu chờ bạn phê duyệt.  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE  Iso online Phan mem quan ly chat luong Phan mem iso Đặc điểm và chức năng của ISO ONLINE

 Gọi ngay để được tư vấn miễn phí: 0962 253 402 (Ms Miền)


Tags:

chức năng của iso online

đặc điểm của iso online

iso online

phần mềm iso online

tư vấn iso


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan