Hình ảnh hội thảo “Công cụ quản lý hiệu quả – Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Doanh Nghiệp” 6/11 tại Vĩnh Phúc

06/11/2013   // 0 Comments

Hôm nay, ngày 06/11/2013, tại Vĩnh Phúc đã diễn ra Hội thảo “CÔNG CỤ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ THỜI KHỦNG HOẢNG – GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO DOANH NGHIỆP” với sự tham dự của  khoảng 20 Doanh nghiệp  bao gồm cả sản xuất và dịch vụ. Đây là hội thảo thứ 3 nằm trong chuỗi hội thảo để triển khai “Chương trình Quốc gia về Năng suất, Chất lượng”, do Công ty CP TOPMAN phối hợp với Hội tiêu chuẩn Đo...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan