Danh mục đào tạo

Written by admin   // 22/11/2019   // 0 Comments

dao-tao

Danh mục các khóa đào tạo của TOPMAN

TopMan phối hợp với các tổ chức của Chính phủ, Phi chính phủ và các đơn vị để tổ chức các khóa học hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp.

Lợi ích chung của các khóa học: giúp hoàn thiện kỹ năng cá nhân để thành công hơn trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống.

Giúp các tổ chức, doanh nghiệp quản lý tốt hơn, cam kết nâng cao hiệu quả công việc.

 

Khoá đào tạo

Nội dung cơ bản

Buổi

1. Kỹ năng lãnh đạo –  Khái niệm lãnh đạo-  Phân biệt lãnh đạo và quản lý-  Vai trò, trách nhiệm và công việc của người lãnh đạo

–  Nhận biết phong cách lãnh đạo hiệu quả

–  Phương pháp lãnh đạo hiệu quả

–  Lãnh đạo và xây dựng văn hóa doanh nghiệp

–  Khái niệm giao quyền

–  Phân loại giao quyền

–  Nguyên tắc và thời điểm giao quyền

–  Kỹ năng thực hiện các bước giao quyền

–  Vận dụng tại doanh nghiệp/ tổ chức

–  Khái niệm động lực làm việc

–  Các lý thuyết mới nhất

–  Kỹ năng tạo động lực làm việc

–  Vận dụng tại doanh nghiệp/ tổ chức

5 buổi

2. Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình –  Các yếu tố để thuyết trình thành công-  Yêu cơ thể & cách thể hiện body language-  Chuẩn bị thuyết trình

–  Cấu trúc bài thuyết trình

–  Giao tiếp phi ngôn từ trong thuyết trình

–  Sử dụng công cụ trực quan

–  Câu hỏi và hồi đáp ý kiến thính giả

–  Tâm lý và khích lệ hội trường

5 buổi

3. Kỹ năng thuyết phục và đàm phán hiệu quả –  Khái niệm thuyết phục-  Các chiến lược thuyết phục-  Các chiến thuật thuyết phục

–  Các bí quyết thuyết phục

–  Đàm phán thành công

5 buổi

4. Kỹ năng bán hàng hiệu quả –  Các khái niệm liên quan đến bán hàng-  Nhận thức nghề bán hàng,-  Những phẩm chất cần có của chiến binh sales

–  Các quy luật tâm lý bán hàng

–  Các bước trong quá trình bán hàng

–  Các cách chốt sale, giao dịch

–  Cách xử lý từ chối và các tình huống khó.

6 buổi

5. Kỹ năng dịch vụ khách hàng –  Khái niệm dịch vụ khách hàng-  Thấu hiểu khách hàng-  Các kỹ năng chăm sóc khách hàng

–  Quản lý để chăm sóc khách hàng toàn diện

4 buổi

6. Kỹ năng tư duy hiệu quả và sáng tạo, Mindmap –  Sức mạnh bộ não-  Khởi tạo ý tưởng-  Sơ đồ tư duy Mindmap

–  Tám năng lực tư duy

–  Sức mạnh của trí nhớ

–  Sức mạnh trí tưởng tượng

–  Tư duy dịch chuyển

–  Tư duy hệ thống

–  Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh.

5 buổi

7. Kỹ năng quản lý thời gian –  Giá trị của thời gian-  Kẻ đánh cắp thời gian-  Nghệ thuật từ chối

–  Lập kế hoạch dài hạn

–  Lập thời gian biểu, sử dụng thời gian hiệu quả.

2 buổi

8. Kỹ năng tổ chức cá nhân và công việc. ISO & 5S cho cá nhân – Hiểu bản chất của ISO và 5S-  Nguyên lý tổ chức-  Tổ chức nơi làm việc

–  Tổ chức hoạt động cá nhân

–  Duy trì sự ngăn nắp nơi làm việc và nơi ở theo 5S.

2buổi

9. Team Building –  Khái niệm đội công tác-  Tầm nhìn và sứ mệnh của đội-  Giá trị cốt lõi giúp đội thành công

–  Yếu tố cấu thành đội làm việc hiệu quả

–  Các hành vi hiệu quả trong đội

–  Phát triển tinh thần đồng đội và hợp tác

–  Gắn kết đồng đội tạo sức mạnh tập thể

4 buổi

10. Thiết lập Văn hóa doanh nghiệp –  Khái niệm văn hóa doanh nghiệp-  Vai trò của văn hoá doanh nghiệp-  Văn hóa doanh nghiệp và lãnh đạo

–  Xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp

6 buổi

11. Thiết lập doanh nghiệp tự vận hành –  Mô hình DN tự vận hành-  Kỹ năng để thiết lập DN tự vận hành-  Duy trì và phát triển hệ thống tự động vận hành

6 buổi

12. Kỹ năng quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 – Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9000, bản chất và lợi ích của ISO;

– 8 nguyên tắc quản lý chất lượng;

– Phân tích các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001;

– Phân tích các quá trình hoạt động kinh doanh của tổ chức;

– Xác định các văn bản cần thiết và Hướng dẫn xây dựng hệ thống văn bản (Sổ tay chất lượng, chính sách; mục tiêu, qui trình, biểu mẫu …);

– Cải tiến, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001;

– Vai trò của Đại diện lãnh đạo/ điều phối viên hệ thống trong quá trình xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý;

– Các bước chứng nhận HTQLCL theo ISO 9001:2008.

4 buổi

13. Đào tạo chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ theo ISO 9001 – Phần 1: Thấu hiểu hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001;

– Phần 2: Khái quát về đánh giá chất lượng nội bộ: bản chất, mục đích, nguyên tắc đánh giá;

– Phần 3: Yêu cầu đối với đánh giá viên và trưởng đoàn đánh giá;

– Phần 4: Quy trình và kỹ năng đánh giá;

– Phần 5: Thực hành đánh giá nội bộ, làm bài tập tình huống và bài kiểm tra cuối khóa để cấp chứng chỉ.

6 buổi

14. Kỹ năng xây dựng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 môi trường: Phương pháp và các bước xây dựng hệ thống;

– Phần 3: Kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường: khái niệm, mục đích đánh giá, phân tích các chuẩn mực đánh giá, các bước tiến hành đánh giá, chuẩn bị đánh giá, thực hành đánh giá và bài kiểm tra cuối khóa.

6 buổi

15. Đào tạo Cán bộ quản lý Hệ thống chất lượng/ Thư ký ISO – Phần 1. Hệ thống quản lý chất lượng và vai trò của thư ký ISO.

– Phần 2: 7 Kỹ năng xây dựng văn bản, tổ chức thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

– Phần 3: Các công cụ hỗ trợ nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng.

6 buổi

16. Thực hành cải tiến hiện trường theo 5S, Kaizen – Khái niệm 5S, bản chất và vai trò của 5S;

– Hiểu đúng đắn về 5S;- 3 điều kiện để thành công với 5S;

– 7 bước quyết định thực hiện 5S hiệu quả;

– Cách tiến hành 3S đầu tiên (Seiri, Seiton, Seiso);

– Cách tiến hành S4, S5 (Seiketsu, Shitsuke) để đảm bảo sự tuân thủ, tìm được đúng vật cần thiết, trong thời gian ngắn nhất, với số lượng cần thiết.

Khái niệm Kaizen và quy trình thực hiện Kaizen;

– Vận dụng 5S, Kaizen để cải tiến nơi làm việc nhằm: giảm thiểu lãng phí, tiết kiệm, giảm thiểu sai lỗi, nâng cao chất lượng, an toàn và năng suất cao.

– Thực hành cải tiến hiện trường.

4 buổi

Các khóa học khác theo nhu cầu của doanh nghiệp…

 

Lịch đào tạo sắp diễn ra: xem tại đây.


Tags:

danh sách khóa đào tạo

Đào tạo 5S

đào tạo iso

đào tạo Kaizen

đào tạo kỹ năng quản lý

đào tạo quản lý chất lượng


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan