Group of Business People Holding Placards Forming Customer

Khách hàng, đối tác đào tạo và tư vấn quản lý

06/11/2018   // 0 Comments

CÁC ĐỐI TÁC LỚN TOPMAN là thành viên của Diễn đàn Năng suất Chất lượng Việt Nam, Diễn đàn Năng suất Chất lượng Châu Á, Hội Tổ chức Kết nối Thương mại Toàn cầu,  Hội Doanh nhân tư nhân Việt  Nam.   TOPMAN là đối tác của các Tổ chức Chứng nhận ISO hàng đầu Thế giới và Việt Nam, như: Viện Tiêu chuẩn Anh BSI, GIC, BV (BVQI), NQA, DAS, ACS (Anh), TUV Nord, TUV Rheinland...

Continue reading

Latest news 

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan