xác định nguồn gốc của tiêu chuẩn iso 9001

Điểm mới của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

28/07/2017   // 0 Comments

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn mới nhất thuộc hệ thống quản lý chất lượng 9001 được chính thức ban hành vào ngày 15/9/2015. Từ khi ra đời, tiêu chuẩn ISO 9001 liên tục được rà soát và cập nhật, chỉnh sửa vào những năm 1994, 2000, 2008 và năm 2015.  Vậy điểm mới của hệ thống này là gì? Thứ nhất, theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 này thì tổ chức cần phải tiếp cận theo quá trình chuẩn mực đã đ...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan