01 Cap nhat chuyen doi he thong quan ly sang ISO 9001-2015

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

16/12/2015   // 0 Comments

Ngày 15/9/2015, Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 phiên bản mới nhất về Hệ thống quản lý chất lượng, vừa được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được cập nhật cho phù hợp với các nhu cầu quản lý thực tế hiện nay, thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Theo hướng dẫn của Diễn đàn các tổ chức, doanh nghiệp công nhận quốc tế (IAF), các tổ chức, doanh nghiệp đã ...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan