Bốn yếu tố chuẩn trong iso 22000:2005

Written by Hien Nguyen   // 13/02/2017   // 0 Comments

bốn yếu tố cấu thành nên tiêu chuẩn iso 22000 2005

Khi thực hiện tiêu chuẩn ISO 22000 nói chung và ISO 22000:2005 nói riêng– hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thì bạn cần phải hết sức quan tâm đến bốn yêu tố trong tiêu chuẩn sau. Các tiêu chuẩn này đảm bảo an toàn đáp ứng được tất cả các yêu cầu về an toàn thực phẩm trong suốt quá trình cung cấp chuỗi cung ứng thực phẩm từ khâu đầu tiên đến khâu tiêu thụ sản phẩm.

Bốn yếu tố chính trong tiêu chuẩn ISO 22000 là:

Thứ 1: Trao đổi thông tin

Việc trao đổi thông tin ở đây được hiểu là trao đổi thông tin với khách hàng và các nhà cung ứng sản phẩm vể các vấn đề có thể hoặc đang gặp phải cùng với các phương pháp để kiểm soát để có thể đảm bảo được chất lượng của sản phẩm từ phía khách hàng và các quy định.

Thứ 2: Quản lý hệ thống

Đối với ngành công nghiệp chế biến thực phẩm thì các hệ thống sản xuất thực phẩm là không thể thiếu được. Tuy nhiên, để có thể phát huy được tất cả các tính năng hữu ích của nó cần phải thiết lập được một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả nhất được tích hợp với các hoạt động quản lý chung của tổ chức. Điều này đem lại lợi ích tối đa cho tổ chức và các bên hữu quan. Tiêu chuẩn này được liên kết với tiêu chuẩn ISO 9001 nhằm tăng độ tương thích của hai tiêu chuẩn.

Thứ 3. Các chương trình tiên quyết

Các chương trình tiên quyết là điều kiện cơ bản và tiên quyết để duy trì môi trường vệ sinh xuyên suốt chuỗi cung ứng thực phẩm. Các điều kiện này cần được đáp ứng với nhu cầu sản xuất và, sử dụng và cung cấp sự an toàn đối với sản phẩm cuối cùng cũng như người tiêu dùng. Đây là một trong những chuẩn mực cần và đủ để các cơ sở đủ điều kiện tham gia sản xuất thực phẩm.

Thứ 4. Các nguyên tắc của HACCP

HACCP Bốn yếu tố chuẩn trong iso 22000:2005

Có 7 nguyên tắc của HACCP

– Nguyên tắc 1: Tiến hành phân tích các mối hiểm nguy
– Nguyên tắc 2: Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP: Critical Control Points)
– Nguyên tắc 3: Xác định các ngưỡng tới hạn
– Nguyên tắc 4: Thiết lập hệ thống giám sát các điểm kiểm soát tới hạn
– Nguyên tắc 5: Xác định các hoạt động khắc phục cần phải tiến hành khi hệ thống giám sát cho thấy tại một điểm kiểm soát tới hạn nào đó không được thực hiện đầy đủ
– Nguyên tắc 6: Xác lập các thủ tục kiểm tra để khẳng định hệ thống HACCP đang hoạt động có hiệu quả.
– Nguyên tắc 7: Thiết lập hệ thống tài liệu liên quan đến mọi thủ tục, hoạt động của chương trình HACCP phù hợp với các nguyên tắc trên và các bước áp dụng chúng.
Tiêu chuẩn ISO 22000 được các chuyên gia trong ngành công nghiệp thực phẩm xây dựng trong phạm vi của ISO, cùng với đại diện của các tổ chức quốc tế chuyên ngành thực phẩm và sự hợp tác chặt chẽ với Uỷ ban tiêu chuẩn hoá thực phẩm Codex, cơ quan đồng thành lập bởi Tổ chức nông lương của Liên Hiệp Quốc (FAO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để xây dựng các tiêu chuẩn về thực phẩm.

 


Tags:

iso 22000: 2005


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan