Chương trình tiên quyết PRP

Written by admin   // 29/01/2013   // 0 Comments

tư vấn iso, iso 22000, HACCP, FSC 22000, chương trình tiên quyết prp

Các hoạt động các điều kiện cơ bản mà cần thiết đến duy trì một môi trường hợp vệ sinh trong suốt chuỗi thực phẩm thích hợp cho việc sản xuất, việc vận chuyển và cung cấp các thành phẩm an toàn cho người sử dụng

Sự cần thiết của PRP là phụ thuộc vào việc phân đoạn của chuỗi thực phẩm trong tất cả các hoạt động của tổ chức. Các thuật ngữ tương đương : thực hành nông nghiệp tốt ( GAP ) , thực hành sản xuất tốt ( GMP ) , thực hành phân phối tốt ( GDP ) và thực hành thương mại tốt ( GTP ), PAS 220:2008, ISO/TS 22002-1:2009. …


Tags:

chương trình tiên quyết prp

FSC 22000

HACCP

iso 22000

tư vấn iso


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan