PAS 220

Written by admin   // 30/01/2013   // 0 Comments

pas-220

PAS 220:2008 – Chương trình tiên quyết (PRP) nhằm giúp kiểm soát những mối nguy hại trong an toàn thực phẩm, nội dung chủ yếu bao gồm :

– Xây dựng và bố trí các kiến trúc, công trình

– Bố trí cơ sở và không gian làm việc

– Các điều kiện thiết yếu– không khí, nước, năng lượng

– Xử lý rác thải

– Sự phù hợp trang thiết bị, vệ sinh và bảo trì

– Quản lý nguyên liệu mua bán

– Biện pháp ngăn chặn nhiễm chéo

– Làm sạch và khử trùng

– Kiểm soát loài gây hại

– Vệ sinh con người và điều kiện làm việc thuận lợi của nhân viên

– Làm lại

– Thủ tục thu hồi sản phẩm

– Bảo quản hàng trong kho

– Thông tin sản phẩm /nhận thức của khách hàng.

– Phòng vệ thực phẩm, thận trọng sinh học và khủng bố sinh học


Tags:

đào tạo iso

hướng dẫn làm 5s

pas 220

quy trình sản xuất

tư vấn iso

tư vấn iso 9001


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan