Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 tại Việt Nam

Written by Hien Nguyen   // 10/06/2017   // Comments Off

iso 14001

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 hiện tại đang rất cần được triển khai rộng rãi cho các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam. Nhất là trong tình hình hiện tại tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải doanh nghiệp diễn ra ngày càng nhiều và nghiêm trọng.

Nội dung chính của hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 là gì?

Nội dung chính của hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 – tiêu chuẩn đầu tiên về quản lý môi trường được thừa nhận trên toàn thế giới. Nội dung chính của ISO 14001 được đưa ra những điểm nổi bật như sau:

  • Sự cam kết mạnh hơn từ lãnh đạo
  • Phù hợp hơn với định hướng chiến lược của tổ chức hay doanh nghiệp
  • Tăng cường bảo vệ môi trường: tập trung vào các sáng kiến chủ động và cải tiến hiệu quả môi trường
  • Trao đổi thông tin hiệu quả hơn thông qua chiến lược truyền thông
  • Tư duy về vòng đời sản phẩm, xem xét từng giai đoạn của một sản phẩm hoặc dịch vụ, từ giai đoạn phát triển cho đến kết thúc.

Yêu cầu của hệ thống ISO 14001

Để hệ thống ISO 14001 đạt được thành công thì cần phải có sự đồng tâm nhất trí cam kết thực hiện của toàn bộ cán bộ, lãnh đạo và công nhân viên của tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài ra cần phải có sự kiểm tra, đánh giá cũng như kiểm soát của toàn ban thanh tra ISO. Và điêu kiện tiên quyết để thành công là cần có sự tư vấn và đạo tạo của đội ngũ chuyên gia ISO.

iso 14001 1 Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 tại Việt Nam

Áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 tại Việt Nam

Sự phát triển kinh tế của Việt Nam ngày càng nhanh đồng nghĩa với việc gây tác động xấu đến môi trường làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm trên diện rộng. Chính vì vậy, để tăng cường công tác quản lý môi trường năm 1993 nhà nước đã đưa ra quy định bảo vệ môi trường và khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 14000 mà sau này là ISO 14001 với nhiều điểm được cải tiến hơn.

Tuy nhiên, thực trạng áp dụng chưa nghiêm chỉnh và đầy đủ tiêu chuẩn ISO 14001 hiện nay vẫn còn phổ biến. Trong thời gian tớ i cả nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp cần phải có sự thay đổi tích cực hơn nữa trong cả suy nghĩ và hành động.

Kết luận

Không giống với các hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường thiên hướng về cộng đồng, xã hội và hướng về sự sống của toàn nhân loại trong tương lai. Và để xây dựng hệ thống ISO 14001 thành công cần phải có sự phối hợp toàn diện giữa nhà nước, lãnh đạo và cả tổ chức.

 


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan