Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 14000

Written by Hien Nguyen   // 08/06/2017   // Comments Off

cau-truc-Tieu-chuan-ISO-14001-iso 14000

Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 14000 được chia thành 6 phần với 6 lĩnh vực khác nhau. Nhưng điểm chung của 6 phần này chính là với mục đích xây dựng một hệ thống quản lý môi trường cho các doanh nghiệp.

Cấu trúc bộ tiêu chuẩn ISO 14000

  1. Hệ thống quản lý môi trường (Environmental Management Systems – EMS).
  2. Kiểm tra môi trường (Environmental Auditing – EA)
  3. Đánh giá kết quả hoạt động môi trường (Environmental Performance – EPE)
  4. Ghi nhãn môi trường (Environmental Labeling – EL)
  5. Đánh giá chu trình sống của sản phẩm (Life Cycle Assessment – LCA)
  6. Các khía cạnh môi trường trong tiêu chuẩn của sản phẩm (Environmental aspects in Product Standards)

cau truc Tieu chuan iso 14000 Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 14000

Ngoài ra, bộ tiêu chuẩn ISO 14000 còn được chia ra làm 2 nhóm chính nữa là: tổ chức và sản phẩm

  • Nhóm các tiêu chuẩn về tổ chức: đây là tập hợp các tiêu chuẩn quy định về các khâu của hệ thống bảo vệ môi trường của tổ chức cũng như doanh nghiệp. Và để hệ thống này thành công thì cần có sự cam kết và quyết tâm của đội ngũ cán bộ và lãnh đạo của tổ chức áp dụng một cách nghiêm túc các quy định về sản phẩm. Và thêm vào nữa là hệ thống các quy tắc kiểm tra, đánh giá và đo lường hiệu quả của hệ thống tiêu chuẩn ISO 14000.
  • Nhóm tiêu chuẩn về sản phẩm: Nhóm tiêu chuẩn này tập trung vào việc thiếp lập, đánh giá tiêu chuẩn về sản phẩm có thân thiện với môi trường không và tuân thủ các quy định về môi trường trong nước và quốc tế hay không. Và nhiệm vụ đặt ra đối với mỗi tổ chức và doanh nghiệp chính là luôn tuân thủ theo các yêu cầu mà tiêu chuẩn bảo vệ môi trường ISO 14000 đặt ra từ khâu thiết kế, lựa chọ nguyên vật liệu, gia công sản xuất và bảo quản sản phẩm.

Hệ thống tiêu chuẩn ISO 14000 quản lý môi trường đươc xay dựng thành bộ quy tắc rõ ràng và đầy đủ. Để thực hiện được bộ tiêu chuẩn này một cách hiệu quả nhất thì tổ chức cũng như doanh nghiệp nên được tư vấn và đào tạo ISO để thành lập ban ISO theo tiêu chuẩn. Bạn có thể liên hệ với đội ngũ chuyên gia của Topmanjsc để xây dựng một hệ thống ISO hoàn chỉnh và hiệu quả nhất.


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan