Các nguyên tắc quản lý chất lượng giúp nâng cao hiệu suất trong ISO 9001:2015

Written by Hien Nguyen   // 17/06/2017   // Comments Off

Capture

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn được các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn áp dụng để giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất cũng như năng suất lao động.

ISO 9001 được ban hành bởi tổ chức ISO là hệ thống quản lý chất lượng cơ bản được xây dựng lên để phù hợp với mọi ngành nghề và với mọi quy mô tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới. Theo đó thì các tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện theo các nguyên tắc được đặt ra để được tổ chức ISO cấp chứng nhận. Ý nghĩa của giấy chứng nhận đó được chứng nhận trên toàn thế giới, giúp tăng uy tín và vị thế doanh nghiệp của bạn.

xay dung va ap dung htql chat luong theo tieu chuan iso 900120157 Các nguyên tắc quản lý chất lượng giúp nâng cao hiệu suất trong ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 là phiên bản thứ 5 được điều chỉnh và ban hành vào ngày 15/9/2015 như một cuộc cách mạng và một bước tiến lớn với khá nhiều thay đổi để phù hợp hơn với thế giới hiện nay.

Các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng trong ISO 9001:2015 được bổ sung thêm các yêu cầu đối với các sản phẩ và dịch vụ. Tiêu chuẩn quốc tế này sử dụng cách tiếp cận quá trình, trong đó kết hợp chu trình Plan- Do-Check-Act (PDCA). Và các nguyên tắc quản lý chất lượng được cải tiến rõ rệt nhất chính là: sự quan tâm đến khách hàng và hướng sâu hơn đến khách hàng; sự cam kết của các cá nhân và lãnh đạo trong tổ chức để tiếp cận theo quá trình; cải tiến; đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng và quản lý mối quan hệ.

Việc bổ sung các nguyên tắc giúp nâng cao hiệu suất trong ISO 9001:2015 đã giúp cho doanh nghiệp phát triển một cách tốt hơn, nâng cao hiệu suất công việc. Để bắt đầu áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thì trước hết cần sự tư vấn từ các chuyên gia ISO tại TopmanJSC để đạt hiệu quả tốt nhất.

 


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan