previous
Sertifikasi-ISO-22001-2018

Phiên bản tiêu chuẩn c đã chính thức được ban hành

23/08/2018   // Comments Off

Có đến hơn hai trăm loại bệnh lây lan qua chuỗi thức ăn, rõ ràng là sản xuất thực phẩm an toàn, bền vững là một trong những thách thức lớn nhất hiện nay. Toàn cầu hóa thương mại thực phẩm đang tiếp tục làm phức tạp hơn vấn đề an toàn thực phẩm. Phiên bản tiêu chuẩn ISO 22000 mới về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thể hiện một phản ứng kịp thời với điều này. An toàn thực phẩm chính là phòng n...

Đọc tiếp

next

Khách hàng

Đối tác

 chợ phùng khoang

Design by TopMan