previous
iso 9001-2015-1

Một số thay đổi lớn trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015

05/12/2017   // Comments Off

Tiêu chuẩn ISO 9001 có nhiều phiên bản và được nâng cấp tiêu chuẩn cao hơn qua từng phiên bản. Đối với phiên bản ISO 9001:2015 có những thay đổi lớn so với các phiên bản trước giúp cho doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản lý hệ thống. Đây là bản ISO được kỳ vọng sẽ mang lại bước tiến mới trong quy trình và quản lý công việc. Cấu trúc mới So với phiên bản 2008 thì phiên bản 2015 có thêm 2 điều k...

Đọc tiếp

next

Khách hàng

Đối tác

 chợ phùng khoang

Design by TopMan