previous

Điểm khác biệt giữa chứng nhận ISO 9001 cho cá nhân và chứng nhận HTQLCL ISO 9001:2015

12/12/2018   // Comments Off

Chứng chỉ ISO 9001 dành cho cá nhân là chứng chỉ cung cấp các thông tin, kỹ năng và kiến thức cần thiết để áp dụng ISO 9001 trong việc tạo và duy trì HTQLCL cho một công ty. Chứng chỉ ISO 9001 cho các cá nhân sẽ là tiền đề giúp những người liên quan phát triển, thăng tiến trong nghề nghiệp. Bằng cách chứng minh kỹ năng kiểm toán HTQLCL của họ cho các nhà tuyển dụng tiềm năng. Hiện nay có rất nhiề...

Đọc tiếp

next

Khách hàng

Đối tác

 chợ phùng khoang

Design by TopMan