Mô hình quản lý năng lượng thành công

Written by admin   // 15/06/2013   // 0 Comments

Hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001:2011

DSC 0675 Mô hình quản lý năng lượng thành công

DSC 0676 Mô hình quản lý năng lượng thành công

Mô hình quản lý năng lượng thành công là đạt mức giảm ít nhất 10% cường độ năng lượng.


Tags:

hệ thống quản lý năng lượng

iso 5000

iso 50001

quản lý năng lượng

tư vấn iso

tư vấn iso 50000

tư vấn iso 50001

tư vấn quản lý


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan