Xác định nguồn gốc tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Written by Hien Nguyen   // 12/06/2017   // Comments Off

xác định nguồn gốc của tiêu chuẩn iso 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sẽ giúp doanh nghiệp của bạn cải thiện hoạt động và nâng cao năng suất chất lượng.

Nguồn gốc tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO (Internatonal Organisation for Standardisation) được tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành. Tổ chức này là liên hiệp các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia (gồm 163 quốc gia) hoạt động thúc đẩy sự phát triển sản xuất thương mại và liên lạc giữa các tổ chức kinh doanh trên toàn thế giới thông qua chất lượng chung.

Với hệ thống chất lượng ISO 9001, doanh nghiệp bạn thuộc bất cứ ngành nghề nào và quy mô như thế nào thuộc bất cứ quốc gia nào trên toàn thế giới đều áp dụng được. Do vậy, khi doanh ngiệp đạt được chứng nhận hệ thống chất lượng ISO 9001 sẽ chứng minh được chất lượng hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp bạn đã đạt được các tiêu chuẩn quốc tế, tăng thêm tính chuyên nghiệp nâng tầm doanh nghiệp của mình trong môi trường doanh nghiệp quốc tế.

Và với, tiêu chuẩn mới nhất phiên bản ISO 9001:2015 ra đời đúng trong thời điểm có sự thay đổi lớn về công nghệ và xu hướng thương mại hóa toàn cầu được đề cao trong bất cứ quốc gia nào. Đây là tiêu chuẩn nâng cấp thực sự hệ thống quản lý chất lượng, giúp chúng đáp ứng tốt hơn nữa trong xu thế số hóa tất cả các ngành sản xuất, thương mại dịch vụ. Không chỉ định hướng chiến lược kinh doanh mà tiêu chuẩn này còn hỗ trợ rất lớn đối với các tiêu chuẩn như: ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001 ….

iso 90012015 1 Xác định nguồn gốc tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn iso 9001:2015

Ý nghĩa của việc xác định nguồn gốc tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Việc xác định nguồn gốc tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đạt được sự thành công trong khi áp dụng quy trình này. Bời vì khi hiểu rõ được bản chất cố lõi của tiêu chuẩn thì các doanh nghiệp mới có thể thay đổi và đạt được hiệu quả cao hơn nữa khi áp dụng hệ thống này. Và khi tất cả đội ngũ công nhân viên trong tổ chức đều nắm rõ cốt lõi của tiêu chuẩn thì năng suất sẽ được cải thiện rõ rệt do các yêu cầu, mục tiêu đã được vạch ra rõ ràng và chi tiết nhất.

Và một ý nghĩa quan trọng nữa của việc hiểu rõ nguồn gốc cũng như bản chất của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 chính là công tác thanh kiểm tra. Nếu như không hiểu rõ về tiêu chuẩn ISO 9001 thì ban quản lý ISO không thể kiểm tra, đôn đốc cũng như đánh giá được sự thành công của tiêu chuẩn này.

Kết luận

Tất cả các doanh nghiệp dù quy mô lớn nhỏ hoặc đang hoạt động trong lĩnh vực nào thì cũng nên tìm hiểu và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hộ thống sản xuất cũng như quản lý của mình. Và để áp dụng hiệu quả hơn thì việc xác định ngồn gốc cũng như hiểu rõ về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là không thể bỏ được. Để hiểu hơn về tiêu chuẩn này mời bạn tham khảo thêm về tiêu chuẩn ngày tại Topmanjsc nhé!


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan