Mô hình thiết kế và công nghệ xây dựng hệ thống ISO ONLINE

Written by admin   // 10/09/2013   // 0 Comments

ISO MoHinhTraoDoiDL Congty Mô hình thiết kế và công nghệ xây dựng hệ thống ISO ONLINE

1) Biên tập quy trình, biểu mẫu:

+ Khách hàng tự biên tập các quy trình, biểu mẫu của đơn vị mình lên hệ thống:
+ Khai báo danh mục quy trình, quy định, hướng dẫn
+ Khai báo các phiên bản quy trình, quy định, hướng dẫn
+ Khai báo các bước thực hiện, nội dung thực hiện, người chịu trách nhiệm, tài liệu áp dụng trong quy trình
+ Khai báo danh mục các biểu mẫu, các phiên bản biểu mẫu sử dụng
+ Khai báo nội dung và từng vị trí phê duyệt trong biểu mẫu
+ Khai báo các vị trí tham gia phê duyệt trên biểu mẫu.

2) Quản trị hệ thống, bao gồm:

+ Quản trị người sử dụng: Thêm sửa xóa người sử dụng( gọi tắt NSD ) vào hệ thống, thêm sửa xóa danh mục phòng ban, thêm sửa xóa danh mục chức vụ, phân 1 NSD vào 1 bộ phận và ghi lại lịch sử thay đổi từ bộ phận này sang bộ phận khác, Phân 1 NSD vào 1 chức vụ và ghi lại lịch sử thay đổi từ chức vụ này sang chức vụ khác, thay đổi mật khẩu của NSD
+ Quản lý danh mục: thêm sửa xóa danh mục loại dự án, thêm sửa xóa danh mục dự án ,…
+ Phân quyền: Tạo ủy quyền, hủy ủy quyền, xem danh sách đang ủy quyền, phân quyền thực hiện chức năng (VD: Quản lý danh mục dự án, loại dự án, quyền biên tập quy trình, biểu mẫu ISO …)
+ Tạo nhóm người sử dụng: Đối với 1 số người làm ở nhiều vị trí khác nhau cần tạo nhiều tài khoản thì cần nhóm những tài khoản này vào 1 nhóm để người sử dụng đó có thể làm việc với các vai trò khác nhau.

3) Quản lý công việc, quy trình , biểu mẫu , file upload:

+ Quản lý công việc : cho phép thêm, sửa xóa, copy hoặc cắt dán công việc
+ Thêm, xóa quy trình: Có thể thêm hoặc xóa các quy trình vào trong 1 công việc hoặc vào trong 1 quy trình khác.
+ Thêm, xóa biểu mẫu: Tạo biểu mẫu trong quy trình hoặc trong 1 biểu mẫu khác
+ Phê duyệt biểu mẫu: Chức năng này cho phép nhận các biểu mẫu cần phê duyệt.và thực hiện phê duyệt
+ Xem thông báo trong biểu mẫu: Chức năng này cho phép tạo thông báo tới 1 hoặc 1 số người sử dụng yêu cầu thực hiện các việc liên quan trong 1 biểu mẫu.
+ Xem ý kiến trong biễu mẫu ; Trong quá trình phê duyệt biểu mẫu cần sự nhất trí của các thành viên tham gia ký trong biểu mẫu, có thể dùng chức năng này để trao đổi đi đến thống nhất rồi sau đó thực hiện “Phê duyệt” thay vì “Hủy” yêu cầu làm lại .
+ Xem thông báo trong quy trình : Khi có yêu cầu lập biểu mẫu trong quy trình , người sử dụng có thể tạo 1 thông báo quy trình để gửi tới người liên quan đề nghị làm 1 biểu mẫu trong quy trình đó chẳng hạn.
+ Khả năng tham khảo nội dung các biểu mẫu khác , các file đính kèm để ra quyết định phê duyệt 1 văn bản
+ In biểu mẫu ra file hoặc máy in: In mỗi biểu mẫu ra file PDF, từ đó có thể in ra giấy.

4) Tìm kiếm:

+ Tìm kiếm công việc: Hiển thị các công việc của mỗi bộ phận, cá nhân theo ngày tháng năm; từ đó có thể đi vào xem các quy trình và biểu mẫu bên trong công việc
+ Tìm kiếm biểu mẫu trong 1 năm: Có thể tìm kiếm các biểu mẫu theo các tiêu chí khác nhau như nội dung trong biểu mẫu, người lập, người duyệt, thời gian lập …
+ Tìm kiếm các biểu mẫu mới phê duyệt gần nhất: Hiển thị các biểu mẫu của 1 NSD đã được phê duyệt gần đây nhất

Gọi ngay để được tư vấn miễn phí: 0962 253 402 (Ms Miền)


Tags:

hệ thống iso online

iso online

mô hình iso online


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan