HACCP RvA là gì?

Written by admin   // 30/01/2013   // 0 Comments

HACCP RvA

HACCP RvA là tiêu chuẩn HACCP của Hà Lan, tiêu chuẩn bao gồm các nội dung sau:

5.1 Trách nhiệm Lãnh đạo

5.1.1 Chính sách và mục tiêu

5.1.2 Phạm vi hệ thống

5.1.3 Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hen

5.1.4 Đội HACCP

5.1.5 Nguồn lực

5.1.6 Xem xét của lãnh đạo

5.2 Thông tin sản phẩm

5.2.1 Đặc tính sản phẩm

5.2.2 Mục đích sử dụng

5.3 Thông tim sản xuất

5.3.1 Lưu đồ

5.3.2 Bố trí

5.3.3 Kiểm soát và kiểm tra xác nhận các thông tin quá trình

5.4 Tiêu chuẩn kỹ thuật để chế biến thực phẩm: Chương trình tiên quyết

5.5 Phân tích mối nguy

5.5.1 Xác định mối nguy

5.5.2 Phân tích HACCP

5.6 Biện pháp kiểm soát

5.6.1 Các biện pháp kiểm soát cụ thể

5.6.2 Các biện pháp kiểm soát chung

5.7 Các thông số và giới hạn tới hen

5.7.1 Quá trình tới hạn và các thông số sản phẩm

5.7.2 Giá trị mục tiêu, giá trị hành động giới hen và giới hạn tới hạn

5.8 Giám sát và đo lường

5.8.1 Giám sát và đo lường

5.8.2 Sản phẩm xuất kho

5.9 Hành động khắc phục

5.9.1 Hành động khắc phục

5.9.2 Triệu hồi sản phẩm

5.9.3 Theo dõi & truy tìm

5.10 Xác nhận giá trị sử dụng

5.11 Kiểm tra xác nhận

5.12 Tài liệu và hồ sơ

5.12.1 Tài liệu và kiểm soát tài liệu

5.12.2 Hồ sơ


Tags:

đào tạo iso

fssc 22000

HACCP RvA

hướng dẫn làm 5s

quy trình sản xuất

tư vấn iso

tư vấn iso 22000


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan