Quá trình hình thành hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/TS 16949

Written by admin   // 08/11/2013   // 0 Comments

ISO/TS 16949 kết hợp các yêu cầu của các tiêu chuẩn ISO 9001 và các tiêu chuẩn quản lý chất lượng ngành ô tô của các quốc gia, hiệp hội: AVSQ (Ý), EAQF (Pháp), VDA6 (Đức), QS -9000 (Mỹ) thành một tiêu chuẩn duy nhất.

ISO TS 16949 1 Quá trình hình thành hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/TS 16949

Tiêu chuẩn này được phát triển bới hiệp hội Ô tô quốc tế – IATF, Hiệp hội các nhà sản xuất Nhật Bản (JAMA) với sự hỗ trợ của Ủy ban Kỹ thuật ISO/TC 176 – Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng.

IATF được thành lập từ những năm đầu thập niên 1990, bao gồm nhóm các nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới: BMW Group, Chrysler Group, Daimler AG, Fiat Group Automobile, Ford Motor Company, General Motors Company, PSA Peugeot Citroen, Renault SA, Volkswagen AG và các hiệp hội thương mại tương ứng của các nhà sản xuất ô tô này, gồm AIAG (U.S.), ANFIA (Italy), FIEV (France), SMMT (U.K.) và VDA (Germany). Việc này xuất phát từ nhu cầu cần thiết về việc phải hợp nhất các tiêu chuẩn quản lý chất lượng trong ngành sản xuất ô tô của các quốc gia và của các nhà sản xuất ô tô để giảm thiểu việc phải đánh giá nhiều lần bởi chính nhà sản xuất, bởi khách hàng và các tổ chức chứng nhận.

ISO/TS 16949 dựa trên hai nền tảng cơ bản là 8 nguyên tắc quản lý chất lượng và việc thỏa mãn các yêu cầu cụ thể của khách hàng, nhằm phát triển hệ thống quản lý chất lượng để cải tiến liên tục, tập trung vào phòng ngừa khuyết tật, giảm sự biến động và lãng phí trong chuỗi cung ứng.


Tags:

hệ thống quản lý chất lượng

iso ts 16949

quản lý chất lượng

ts 16949

tu van iso 16949

tư vấn iso ts 16949

tu van ts 16949


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan