Quá trình hình thành hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/TS 16949

08/11/2013   // 0 Comments

ISO/TS 16949 kết hợp các yêu cầu của các tiêu chuẩn ISO 9001 và các tiêu chuẩn quản lý chất lượng ngành ô tô của các quốc gia, hiệp hội: AVSQ (Ý), EAQF (Pháp), VDA6 (Đức), QS -9000 (Mỹ) thành một tiêu chuẩn duy nhất. Tiêu chuẩn này được phát triển bới hiệp hội Ô tô quốc tế - IATF, Hiệp hội các nhà sản xuất Nhật Bản (JAMA) với sự hỗ trợ của Ủy ban Kỹ thuật ISO/TC 176 - Quản lý chất lượng và ...

Continue reading

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan