the-new-iso-90012015-1-638

Công tác tập huấn nhận thức tiêu chuẩn TCVN 9001:2015

04/12/2017   // 0 Comments

Ngày 03/11/2017, sở Khoa học và Công nghệ Hải phòng tổ chức hội nghị Tập huấn tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 nhằm thay thế cho tiêu chuẩn 9001:2008 đang được áp dụng trong tổ chức hiện nay. Vì trong 2018 sắp tới tất cả các tổ chức đang áp dụng tiêu chuẩn 9001:2008 này đều phải chuyển sang tiêu chuẩn 9001:2015. Theo kế hoạch đề ra thì hệ thống tiêu chuẩn 9001:2015 sẽ được áp dụng 100% trong các ...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan