Bệnh viện đa khoa chuẩn quy trình theo chuẩn ISO 9001:2015

10/07/2018   // 0 Comments

Trở thành bệnh viện đa khoa đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn ISO 9001:2015, tất cả các khoa bao gồm 25 khoa khám bệnh, phòng đạt chuẩn về chất lượng quản lý.   Thời gian vừa qua, Trung tâm Chứng nhận phù hợp Quacert hay Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chính thức trao giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh. Sự kiện...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan