so-hoa-tai-lieu-van-thu-luu-tru-FSI-1

Quản lý đại học gọn nhẹ duy trì lâu dài với ISO 9001:2015

19/01/2018   // 0 Comments

Hiện nay, việc áp dụng tiêu chuẩn quản lý ISO vào quản lý giáo dục để cải tiến các hoạt động trong trường học. Nhận thấy lợi ích rõ ràng từ hệ thống quản lý chất lượng, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và đạt được nhiều kết qủa tích cực. Hơn nữa, trong tháng 12 vừa qua, nhà trường được trao giấy chứng nhận tiêu chuẩn từ tổ chức AFNOR của Pháp. Giảm thiểu thủ...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan