kaizen

Cách ghi nhớ và áp dụng triết lý Kaizen hiệu quả nhất

19/10/2017   // 0 Comments

Triết lý Kaizen là công cụ rất hữu ích trong quản lý giúp cho việc thúc đẩy hoạt động cải tiến liên tục nhằm cải thiện không ngừng môi trường làm việc. Với việc cải tiến không ngừng và tích lũy những cải tiến nhỏ thành kết quả lớn và đạt được hiệu quả tận gốc. Và theo tinh thần của Kaizen thì tất cả các thành viên trong tổ chức đều được khuyến khích đưa ra những cải tiến dù là nhỏ nhất, kể cả nhữn...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan