4 ISO 45001 and Ohsas

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TIÊU CHUẨN ISO 45001 VÀ OHSAS 18001

02/06/2018   // 0 Comments

Kể từ đợt ban hành lần đầu vào năm 1999, OHSAS 18001 đã được công nhận là hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp (OH & SMS) được sử dụng đánh giá và chứng nhận phổ biến trên toàn thế giới. Kế thừa thành tựu đó, 19 năm sau, tiêu chuẩn ISO 45001 đã được xây dựng để thay thế cho OHSAS 18001. Tiêu chuẩn ISO 45001 được xây dựng bởi Ủy ban Dự án ISO, hiện đang trong Giai đoạn Phê duyệt ...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan