iso 9001- đăng kiểm

Những thành tích đạt được trong 54 năm thành lập của Cục Đăng kiểm Việt Nam

27/04/2018   // 0 Comments

Quá trình 54 năm thành lập và phát triển, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đạt được những thành tích đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, quản lý, đem đến nhiều lợi ích tích cực cho xã hội. Lợi ích của việc hiện đại hoá kỹ thuật quản lí và cung cấp dịch vụ Nếu như trước đây, các doanh nghiệp phải trực tiếp thực hiện các thủ tục, hồ sơ tại đơn vị đăng kiểm thì đến nay hơn 1.500 doanh nghiệp đã chuyển san...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan