30.5.2016

100% cơ quan sẽ áp dụng tiêu chuẩn ISO tại Vĩnh Phúc năm 2020

01/12/2017   // 0 Comments

Mục tiêu của tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2020 đó là 100% cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước vận hành hiệu quả phiên bản ISO điện tử. Hiện nay, Tỉnh đã và đang phối hợp cùng các cơ quan thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền và áp dụng ISO kết hợp với công nghệ thông tin và quản lý công việc. Lợi ích của hệ thống quản lý chất lượng Sở khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc vừa có hoạt động tổng kết lại công...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan