Hội nghị triển khai xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015 được tổ chức tại Hà Tĩnh

Written by Hien Nguyen   // 19/06/2018   // Comments Off

29748281_1335610593205101_10712257_o

 

Từ báo cáo của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chỉ trong quý I/2018 các cơ quan hành chính trên toàn tỉnh đã tổ chức và triển khai việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong bộ máy hoạt động.

Với việc xây dựng Kế hoạch 45/KH-SKHCN về việc triển khai xây dựng và áp dung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tới các cơ quan hành chính nhà nước trong năm 2018. Chi Cụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng tỉnh Hà Tĩnh đặc biệt chú ý tới các công tác triển khai tiêu chuẩn ISO trong các cơ quan hành chính.

  • Các văn bản gửi Sở Tài chính Hà Tĩnh về việc bố trí kinh phí xây dựng và áp dụng ISO 9001: 2008
  • Dự thảo Kế hoạch triển khai ISO 9001:2015 giai đoạn 2018-2021 trình UBND phê duyệt.

Ngoài ra 2 cuộc Hội nghị triển khai xây dựng và tập huấn việc áp dụng HTQLCL ISO 9001: 2015 cũng được tổ chức tại cấp Huyện và cấp Tỉnh. Buổi tập huấn này với sự tham gia của hơn 100 uỷ viên làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hà Tĩnh còn dự kiến tiếp tục tổ chức các buổi hướng dẫn trực tiếp đơn vị cơ quan hành chính nhà nước triển khai, áp dụng và duy trì HTQLCL sang phiên bản ISO 9001: 2015 theo đúng tiến độ .

  • Theo dõi, đôn đóc các cơ quan hành chính nhà nước triển khai theo quy định
  • Tổ chức hội thảo việc xây dựng và áp dụng ISO điện tử
  • Tổ chức tốt các cuộc đào tạo, tập huấn nghiệm vụ TCĐLCL

Trong quý I/2018 đã cập nhận 30 TCVN mới ban hành, 15 TCVN huỷ bỏ và 3 QCVN mới ban hành. Đồng thời Chi cục TCĐLCL còn xử lý và cấp thông báo tiếp nhận 09 bộ hồ sơ công bố hợp chuẩn của Công ty NHH Giang thép Hưng Nghiẹp Formosa Hà Tĩnh cho các sản phẩm như:

– Thép cuộn cán nóng

– Thép cuộn cán nóng thô

– Vật liệu cấp phối xỉ thép làm lớp Subbase cho đường giao thông

– Thạch cao nhân toạ dùng để sản xuất xi măng

 


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan