10 doanh nghiệp tăng năng suất nhờ tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

Written by Hien Nguyen   // 03/07/2018   // Comments Off

cong cu cai tien nang suat

Mới đây Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ đã hỗ trợ áp dụng tích hợp hệ thống quản lý và công cụ cải tiến, nhằm hoàn thành nhiệm vụ của Chương trình ” Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020″

Chương trình do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai, Cục đã lựa chọn ra 20 cơ sở trong 50 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các tỉnh từ Nghệ An trở ra. Tiếp đó là lựa chọn 10 doanh nghiệp đạt chuẩn để tham gia đề tài nghiên cứu này.

Những doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn phải biết cách áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tại đây các doanh nghiệp sẽ được tư vấn và hướng dẫn xây dựng và áp dụng tích hợp hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với thực trạng của từng doanh nghiệp.

Các đơn vị đạt chuẩn sẽ được cấp giấy chứng nhận như sau:

  • Hệ thống quản lý chất lượng ( ISO 9001)
  • Hệ thống quản lý môi trường ( ISO 14001)
  • Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ( ISO 22000)

Các doanh nghiệp sau khi được tập huấn đều đạt được kết quả tố, tự xây dựng được một hệ thống quản lý ổn định phù hợp với từng cơ sở. Phương pháp chia nhỏ các doanh nghiệp để nghiên cứu góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của doanh nghiệp và nâng cao chất lượng của khách hàng.

10 doanh nghiệp tăng năng suất nhờ tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

5 doanh nghiệp: Công ty CP nhựa Hiệp Hoà Việt Nam; Công ty TNHH MTV cơ khí 83 – Bộ Quốc phòng (Yên Bái); Công ty cổ phần đúc Thái Nguyên (Thái Nguyên); Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định ( Nam Định); Công ty cổ phần bao bì Kinh Bắc ( Bắc Ninh) được hỗ trợ tích hợp HTQL Chất lượng ISO 9001:2015 với HTQL Môi trường ISO 14001:2015 với công cụ cải tiến 5S và 7 công cụ.

5 doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV thực phẩm Thái Bình (Hải Dương); Công ty cổ phần chế biển thuỷ sản Cát Hải (Hải Phòng); Công ty cổ phần chè Chiềng Đi (Sơn La); HTX nông thôn mới Đại Phúc (Vĩnh Phúc); HTX nông lâm ngư nghiệp Thái An (Quảng Ninh) được hỗ trợ tích hợp HTQL Chất lượng ISO 9001:2015 với HTQL An toàn thực phẩm ISO 22000:2005 với công cụ cải tiến 5S và 7 công cụ.

 

 


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan