Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 về Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề Nghiệp mới được ban hành tháng 3/2018

Written by Hien Nguyen   // 02/06/2018   // Comments Off

1 ISO 45001-2018 publish

ISO 45001:2018 mới được ban hành, để thay đổi thực tiễn làm việc trên toàn cầu.

ISO 45001:2018 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 vừa được tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO ban hành vào ngày 12/3/2018.

ISO 45001:2018 có tên đầy đủ là “Hệ thống quản lý An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp – Các yêu cầu hướng dẫn áp dụng”, cung cấp một quá trình hiệu quả để cải tiến an toàn lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nó được thiết lập để giúp đỡ các tổ chức thuộc nhiều quy mô và ngành nghề khác nhau. Đồng thời, tiêu chuẩn quốc tế mới này cũng được mong đợi sẽ giúp giảm thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc trên toàn thế giới.

Cảnh báo của ILO về tai nạn lao động:

Theo thống kê năm 2017 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), hàng năm có khoảng 2,78 triệu vụ chết người xảy tại nơi làm việc. Điều này có nghĩa là, mỗi ngày, gần 7700 người chết vì các bệnh liên quan đến công việc hoặc thương tích. Ngoài ra, mỗi năm còn có khoảng 374 triệu thương tích và bệnh tật không gây ra tử vong, trong đó có nhiều trường hợp dẫn đến việc người lao động phải nghỉ làm trong một thời gian dài. Chính điều này là một bức tranh mô tả rõ nét về nơi làm việc hiện đại – nơi mà người lao động có thể gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng đôi khi đơn giản chỉ là “làm việc”.

2 OHSAS 18001 to ISO 45001 timeline Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 về Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề Nghiệp mới được ban hành tháng 3/2018

Mục tiêu của ISO 45001:

ISO 45001 hy vọng sẽ thay đổi những điều đó. Nó cung cấp cho các cơ quan chính phủ, các ngành công nghiệp và bên liên quan bằng các hướng dẫn hiệu quả và được sử dụng để cải thiện an toàn lao động ở các nước trên thế giới. Với một khuôn khổ dễ sử dụng, nó có thể được áp dụng cho tất cả nhà máy của đối tác và các cơ sở sản xuất, bất kể ở vị trí nào.

David Smith, Chủ tịch ủy ban dự án ISO/PC 283 đã phát triển tiêu chuẩn ISO 45001, Ngài tin rằng Tiêu chuẩn Quốc tế mới này sẽ là một thay đổi tích cực cho hàng triệu công nhân: “Hy vọng rằng ISO 45001 sẽ dẫn tới sự chuyển biến lớn trong thực tiễn nơi làm việc và giảm bớt số lượng tai nạn và bệnh tật liên quan đến công việc trên toàn cầu”. Tiêu chuẩn mới sẽ giúp các tổ chức tạo ra một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho công nhân và du khách thông qua việc liên tục cải tiến hiệu suất của hệ thống OH&S.

Ngài Smith cho biết thêm: “Các nhà tiêu chuẩn thế giới đã cùng nhau tạo ra khuôn khổ cho một nơi làm việc an toàn hơn cho tất cả mọi người ở mọi lĩnh vực và địa điểm trên toàn thế giới.” Hơn 70 quốc gia đã tham gia trực tiếp vào việc tạo ra tài liệu quan trọng này, do ISO/PC 283 phát triển, “Các hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp”, với Cơ quan tiêu chuẩn Anh làm ban thư ký.

Mối quan hệ giữa ISO 45001 với các tiêu chuẩn ISO khác:

Tiêu chuẩn ISO 45001 được thiết lập để tích hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác, nhằm đảm bảo mức độ tương thích cao với các phiên bản mới của ISO 9001 (quản lý chất lượng) và ISO 14001 (quản lý môi trường). Các doanh nghiệp đã triển khai một tiêu chuẩn ISO sẽ có một bước tiến cao hơn nếu họ quyết định làm theo hướng của ISO 45001.

Tiêu chuẩn OH&S mới dựa trên các yếu tố phổ biến được tìm thấy trong tất cả các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý ISO và sử dụng một mô hình đơn giản là PDCA (Plan-Do-Check-Act). Nó cung cấp một khuôn khổ cho các tổ chức để lên kế hoạch về những gì họ cần phải làm nhằm giảm thiểu nguy cơ gây hại. Các biện pháp này phải giải quyết được các mối lo ngại về những vấn đề lâu dài về sức khoẻ và sự vắng mặt trong công việc, cũng như những vấn đề gây ra tai nạn khác.

Chứng nhận OHSAS 18001 sẽ như thế nào?

Tiêu chuẩn ISO 45001 về Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp sẽ thay thế cho OHSAS 18001. Các tổ chức đã được chứng nhận OHSAS 18001 sẽ có ba năm để tuân thủ tiêu chuẩn mới ISO 45001, mặc dù chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 45001 không phải là yêu cầu của tiêu chuẩn.

Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) đã phát triển các yêu cầu chuyển đổi để giúp các tổ chức, cơ quan chứng nhận, cơ quan công nhận và các bên quan tâm khác chuẩn bị. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web IAF.

Bạn có thể mua tiêu chuẩn ISO 45001:2018 từ thành viên ban ISO quốc gia hoặc từ ISO Store.

Để được tư vấn xây dựng hệ thống quản lý ISO 45001:2018, vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn TopMan.edu.vn.

(Nguồn iso.org)

 


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan