Trở thành đơn vị dẫn đầu về kiệu quả kinh doanh nhờ ISO 9001

Written by Hien Nguyen   // 10/07/2018   // Comments Off

Công ty Thuỷ điện Đồng Nai đã xây dựng và duy trình mô hình tổ chức sản xuẩt đạt chuẩn với mục tiêu đạt năng suất và tỉ lệ điện thương phẩm là 12 triệu kWh/người.

 

Với sự tinh giảm về bộ máy quản lý cũng như các phân xưởng không hoạt động hiệu quả sẽ giúp Công ty đạt được tối đa năng xuất và hoạt động hiệu quả hơn.

thuy dien1 Trở thành đơn vị dẫn đầu về kiệu quả kinh doanh nhờ ISO 9001

Ngoài ra Công ty Thuỷ điện Đồng Nai thuộc Tổng công ty Phát đeienj 1 ( EVNGENCO 1) còn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 ngay từ những năm 2013 và đã thành công nâng cấp phiên bản ISO 9001: 2015. Điều này không chỉ giúp cho Công ty Thuỷ điện Đồng Nai quản lý hiệu quả mà còn giúp xây dựng được bộ quy chế, quy trình trong mọi vị trí trong công ty. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ thực hiện tốt công việc và kiểm soát được chất lượng đầu ra của sản phẩm.

 

Tiêu chuẩn 5S cũng được đưa vào áp dụng tại Công ty Thuỷ điện ĐỒng Nai giúp tạo phong thái chuyên nghiệp, môi trường xanh sạch. Chính vì vậy mà Thuỷ điện Đồng Nai còn là một khu vực tham quan nổi tiếng trong toàn tỉnh.

Chính nhờ những yếu tố trên và việc thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001: 2015 đã giúp cho Công ty Thuỷ điện Đồng Nai trở thành cơ sở dẫn đầu về hiệu quả sản xuất và có năng suất lao động cao nhất.

 


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan