Tập huấn nhận thức tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 tại tỉnh Sóc Trăng

Written by Hien Nguyen   // 03/08/2018   // Comments Off

tap-huan-nhan-thuc-tieu-chuan-tcvn-iso-90012015-81863

Vừa qua sở khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức tập huấn về việc nhận thức tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 với sự tham gia của các cấp lãnh đạo và các sở ban ngành cấp tỉnh, huyện và 11 xã thực hiện tiêu chuẩn ISO.

Trong buổi tập huấn có sự tham gia của các chuyên gia ISO đã hướng dẫn một cách chi tiết cấu trúc và cách thức xây dựng, áp dụng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Cụ thể, nội dung bao gồm 10 phần:
Phạm vi

  • Tài liệu viên dẫn
  • Thuật ngữ và định ngữ
  • Bối cảnh của tổ chức
  • Vai trò của lãnh đạo
  • Hoạch định
  • Hỗ trợ
  • Hoạt động
  • Đánh giá hoạt động
  • Cải tiến

Các phần này được thực hiện qua 3 bước cơ bản là: chuẩn hóa, quy trình hóa – xây dựng tục dạng văn bản; Ban hành và áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng; Kiểm soát và cải tiến hệ thống…

Sự chỉ dẫn bao gồm cả các hướng dẫn thực hành thực tế để giúp mọi người đều có thể nhận thức và xây dựng được một quy trình thực hiện cho đơn vị công tác của mình. Và việc đầu tiên sau khi kết thúc khóa tập huấn này, các đơn vị sẽ cùng tiến hành rà soát, xây dựng quy trình tiêu chuẩn mới theo TCVN ISO 9001:2015 với mục tiêu phải đảm bảo tính phù hợp và khả thi đối với đơn vị của mình.

Trong năm tới, mục tiêu của toàn tỉnh là triển khai hệ thống TCVN 9001:2015 toàn diện trong toàn tỉnh. Và quan trọng nhất chính là đạt được mục tiêu xây dựng được quy trình quản lý hành chính, xử lý coogn việc một cách khoa học. Xây dựng hệ thống hành chính trong sạch, vững mạnh và phục vụ nhân dân tốt hơn nữa.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được ứng dụng trong rất nhiều mặt cuộc sống. Không chỉ trong việc quản lý trong hệ thống quản lý hành chính nhà nước mà nó còn được ứng dụng trong công tác sản xuất và quản lý bán hang của các doanh nghiệp. Và trong suốt quá trình hoạt động của Topman chúng tôi với các chuyên gia ISO đã giúp rất nhiều đơn vị thực hiện thành công tiêu chuẩn này vào việc kinh doanh, phát triển bộ máy doanh nghiệp.


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan