Quảng Bình đẩy mạnh áp dụng ISO 9001 vào các cơ quan hành chính

Written by Hien Nguyen   // 30/07/2018   // Comments Off

iso 9001

Trong thời gian qua, hầu hết các cơ quan hành chính thuộc hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001 đã triển khai áp dụng vào các công tác cải cách hành chính. Đây là điểm đáng mừng, tuy nhiên, việc thực hiện này hiệu quả còn chưa thực sự đạt như kỳ vọng. Qua đánh giá của bộ nội vụ thì năm 2017, điểm cải cách hành chính của tỉnh Quảng Bình chỉ đạt 0.25/2.5 điểm.
Một trong những nguyên nhân chính là sự thực hiện không đúng theo đúng quy trình và không duy trì kết quả đạt được.
Và để giải quyết tình trạng này và với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả áp dụng ISO vào công tác quản lý hành chính của các cấp trên địa bàn tỉnh; sở KHCN vừa có Công văn số 329/SKHCN đề nghị Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt việc áp dụng, duy trì và cải tiến ISO theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn; tuân thủ đầy đủ quy trình ISO đã được ban hành; tiến hành đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo tối thiểu 01 năm/lần; thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính mới, thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào hệ thống quản lý chất lượng trong thời gian chậm nhất là 03 tháng kể từ khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành.
Đồng thời với đó, các cơ quan và đơn vị cần tiến hành rà soát khi thực hiện và có điều chỉnh, mở rộng thủ tục hành chính, mở rộng phạm vi để đảm bảo việc áp dụng tiêu chuẩn ISO vào tất cả các tổ chức và cá nhân trên địa bản. Và quan trọng nhất là luôn cập nhật để việc cải tiến có hiệu quả tốt hơn. Các đơn vị nào vẫn đang áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 thì cần chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Ngoài ra, cần tăng cường bồi dưỡng và đào tạo kiến thức về ISO cho các cán bộ, công nhân, viên chức để đạt hiệu quả cao hơn nữa.
Đây không chỉ là bài học của tỉnh Quảng Bình mà còn là bài học đối với tất cả các địa phương để đạt hiệu quả cao hơn, giảm thiểu công sức và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, giảm tải gánh nặng của công tác quản lý.


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan