Đầu tư trên 700 triệu đồng triển khai thí điểm ISO tại 24 xã tại tỉnh Lâm Đồng

Written by Hien Nguyen   // 03/08/2018   // Comments Off

ubnd tỉnh lâm đồng

Theo thông tin thì Sở Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Lâm Đồng đã triển khai Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 đến tất cả 24 xã điểm trong tỉnh với tổng kinh phí lên tới 700 triệu đồng. Điều này cho thấy sự quan tâm của tỉnh Lâm Đồng tới công tác triển khai hoàn thiện hệ thống quản lý hành chính và phục vụ nhân dân.

Kinh phí được đầu tư được chi tiêu bao gồm chi phí về thuê tư vấn về đào tọa ISO 9001 (hướng dẫn triển khai, đánh giá và duy trì); kinh phí xây dựng khung tài liệu triển khai cho cơ quan quan UBND cấp xã, phường, thị trấn và một phần khác dành cho các xã triển khai thực hiện và thuê đơn vị kiểm tra, đánh giá và hoàn thiện sau khi công bố.

Trên toàn địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện nay có 147 xã, phường nhưng từ trước đến giờ mới chỉ có 2 thị trấn triển khai ứng dụng duy trì và cải tiến ISO tại UBND cấp xã. Đây thực sự là một lý do quan trọng để tỉnh Lâm Đồng đầu tư triển khai nhân rộng việc áp dụng tiêu chuẩn thêm vào các xã trên địa bàn nếu muốn toàn tỉnh phát triển theo xu hướng chung của toàn quốc cũng như toàn thế giới.

Việc nhân rộng việc triển khai hệ thống ISO 9001 được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, trong năm 2018 tỉnh sẽ triển khai thí điểm tại 24 xã với ngân sách tí 700 triệu đồng. Và trong giai đoạn 2 sẽ áp dụng rộng rãi tại 121 xã phường còn lại trong 2 năm tiếp theo với kinh phí lên tới 2 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 1 này, tháng 9 tới đây, tỉnh Lâm Đồng sẽ hoàn tất việc xây dựng mô hình khung hệ thống tài liệu tại các xã, phường đã thực hiện thí điểm trên, nhằm đưa mô hình khung này áp dụng đến tất cả các xã, phường, thị trấn còn lại trong tỉnh.

Đối với tỉnh Lâm Đồng nói riêng và đối với toàn quốc nói chung thì đây là một hành động đáng mừng, góp phần tích cực vào viêc phát triển của bộ máy hành chính và sự phát triển của toàn xã hội. Chúng ta cần phải nhân rộng hình thức này tới các tỉnh, huyện khác trong cả nước. Và Topman sẽ là người bạn đồng hành với đội ngũ chuyên gia ISO hàng đầu tại Việt Nam.

 

 


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan