Chu trình PDCA trong ISO 9001:2015

Written by Hien Nguyen   // 24/10/2018   // 0 Comments

Chu trình PDCA là viết tắt của 4 chữ: Plan/Lập kế hoạch – Do/ Thực hiện – Check/ Kiểm tra – Act/ Điều chỉnh. PDCA là chu trình cải tiến chất lượng được áp dụng cho tất cả các hệ thống quản lý, do tiến sĩ  Deming giới thiệu cho người Nhật trong những năm 1950. Với hệ thống chu trình này sẽ giúp cho doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng cho các tổ chức và doanh nghiệp.

Chu trình PDCA trong ISO 9001:2015

mo hinh pdca trong iso 9001 2015 Chu trình PDCA trong ISO 9001:2015

Chu trình PDCA có thể áp dụng cho tất cả quá trình và hoạt động tổng thể của hệ thống quản lý chất lượng và được tóm tắt một cách ngắn gọn sau đây:

Plan: Thiết lập các mục tiêu cho hệ thống quản lý chất lượng và đưa ra được quy trình, nguồn lực cần thiết để tạo ra được kết quả tốt nhất theo đúng yêu cầu và mục tiêu đặt ra cũng như phù hợp với chính sách của tổ chức. Đồng thời với đó là giải quyết các rủi ro có thể xảy ra cũng như các cơ hội sẽ đạt được.

Do: Thực hiện hóa tất cả các công việc theo hoạch định. Các công việc cụ thể được liệt kê cụ thể trong kế hoạch.

Check: Giám sát, kiểm tra, đo lường kết quả cũng như các hoạt động đã được đề ra trong kế hoạch và các chỉ tiêu kết quả cần đạt.

Act: Hoạt động giúp cải tiến chu trình thực hiện cũng như cải tiến kết quả hoạt động khi cần thiết.

Chu trình PDCA với các ý nghĩa mà nó mang lại sẽ giúp cho việc thực hiện cũng như áp dụng hệ thống ISO 9001 một cách có hệ thống và hiệu quả. Để áp dụng được chu trình PDCA cho hệ thống quản lý chất lượng tổ chức, doanh nghiệp của mình bạn cần phải hiểu rõ về hệ thống ISO 9001:2015 cũng như hiểu rõ về PDCA với sự tư vấn của các chuyên gia hàng đầu như TopMan. Chúc tổ chức, doanh nghịp của bạn đạt được kết quả cao.

 


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan