Xây dựng hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015 áp dụng vào giải quyết TTHC tại sở Tài Chính Hà Nội

Written by Hien Nguyen   // 06/08/2018   // Comments Off

Công ch?c BPMC S? Tài chính gi?i quy?t TTHC cho doanh nghi?p

Trong năm vừa qua, sở Tài chính Hà Nội đã có bước tiến nổi bật so với khối sở, ngành về chỉ số hành chính. Đây là một kết quả rất xứng đáng để ghi nhận sự nỗ lực không ngừng của đơn vị để hoàn thiện hệ thống hành chính và ứng dụng CNTT vào công việc, tăng mức độ hài lòng của nhân dân.

Hiện nay, các thủ tục hành chính 100% dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 công khai trên cổng thông tin điện tử và và tại bộ phận một cửa của sở để phục vụ tốt nhất cho người dân cũng như các doah nghiệp. Quy trình giải quyết TTHC cũng được công khai trên Cổng TTĐT, hiệu quả giải quyết TTHC ngày càng được nâng cao theo cơ chế “một cửa”.

Chính vì vậy mà gần đây tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tại sở tài chính luôn đạt mức cao và 6 tháng nay thì tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn là 100% với 1152 bộ hồ sơ. Và từ khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào giải quyết TTHC, các cơ quan thuộc sở Tài chính đều phải tuân thủ việc công khai các yêu cầu về hồ sơ cần nộp và thời gian hoàn thành, từ đó đưa ra biện pháp đơn giản hóa các TTHC. Hệ thống cũng giúp vận hành cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” hiệu quả hơn, thể hiện là khi giải quyết công việc, ISO yêu cầu các khâu phối hợp phải được kết nối với nhau hợp lý, từ đó sẽ rõ khâu nào bị chồng chéo, bất hợp lý để cải tiến, phục vụ người dân tốt hơn.

Hơn nữa, việc triển khai quy định đối với các cán bộ trực thuộc toàn bộ sở về thái đội làm việc và tiếp đón nhân dân cũng được đưa ra triển khai mạnh mẽ nên đến nay vẫn chưa nhận được bất cứ phản nào của người dân về thái độ của các cán bộ phụ trách.
Chính nhờ việc tích cực thay đổi và cải tiến không ngừng và đồng bộ mà hiệu quả các lĩnh vực cải cách hành chính mà sở Tài chính đã tham mưu tích cực, bám sát các hoạt động thu chi và việc cân đối ngân sách để đảm bảo giữ vững được kinh tế, an sinh xã hội. Những kết quả đó đều được thể hiện qua sự hài lòng của nhân dân, và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu trong công cuộc cải cách. Mục tiêu của sở trong thời gian tới là đạt được hiệu quả tốt hơn và vươn lên là đơn vị được đánh giá số 1 cả về công tác cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của nhân dân.


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan