ISO 45001- Bản dự thảo đầu tiên về an toàn lao động và sức khỏe theo tiêu chuẩn ISO

21/07/2014   // 0 Comments

ISO 45001, trong đó đặt yêu cầu đối với hệ thống an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp, hiện nay đang trong giai đoạn dự thảo. Dự thảo tiêu chuẩn này, lấy cảm hứng từ tiêu chuẩn OHSAS 18001 nổi tiếng, được thiết kế để giúp các công ty và các tổ chức trên toàn thế giới đảm bảo sức khỏe và an toàn của những người làm việc cho họ. Chúng tôi đã hỏi David Smith, Chủ tịch Ủy ban phát triển ...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan