Doanh nghiệp nào nên áp dụng OHSAS 18001?

April 8, 2014   // 0 Comments

OHSAS 18001 áp dụng cho tất cả các tổ chức mong muốn phòng ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro cho nhân viên hoặc những nhà đầu tư khác mà có thể rơi vào rủi ro an toàn sức khỏe nghề nghiệp với các hoạt động của tổ chức.

Ví dụ: Toshiba, Pepsi Việt Nam, Yokohama Tyre, Điện lực Phú Mỹ, Lilama, , Sơn Jotun, Dầu khí Việt Nam, COFICO, Zamil Steel Việt Nam,…


Category: OHSAS 18000
Tags: , , , , , ,

← HỎI ĐÁP ISO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan